ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Звіт діяльностідошкільного навчального закладу (ясел-садка) №6 “Ластівочка” за 2022-2023 навчальний рік

 

 

І розділ.  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №6 Ластівочка” за 2022-2023 навчальний рік.

 

1.1.Аналіз управлінської, методичної  та організаційно-педагогічної роботи.

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Ластівочка», (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою: 90400, м. Хуст, вул. П. Могили № 11, Закарпатської області. Розташований у пристосованому приміщенні  і рахований на  70  місць, працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», оновленою в 2017р. та програмою художньо-естетичного розвитку дітей  «Радість творчості».

 

Відомості

Показники

Мова навчання

Українська

Кількість груп усього

4

Ясельні

1

Дошкільні

3

Режим роботи груп:

 

12 годин

4

Кількість вихованців

100

Кількість працівників усього

29

педагогічний персонал

12

обслуговуючий персонал

17

 

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами

 

Кадрове забезпечення дошкільного закладу

Кількість працівників ДНЗ 29 чоловік, з них:

- педагогічні працівники – 12

- обслуговуючий персонал – 16

- сестри медичні - 1

- вакансії – 0.        Плинність кадрів відсутня.

 

Якісний склад педагогічних працівників

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

 
 

1.

Завідувач

1

 

2.

Вихователь-методист

1

 

3.

Вихователі

8

 

 

Асистент вихователя (інклюзивна група)

1

 

4.

Музичний керівник

1

 

 

Всього :

12

 

 

За стажем роботи:                                                                                                                                                                                                            

 • 1-5 років
 • 5-10 років
 • 10-15 років
 • 15-20 років
 • 20-30 років
 • 30 років і більше

 2

 0

 0

 0

 0

 10

 

Освітній рівень педагогів:

За освітою:

 • повна вища спеціальна освіта ІІІ рівня акредитації  
 • вища освіта ІІ рівня акредитації   
 • здобувають вищу спеціальну освіту       

6

 

6

    0

 

 

Кваліфікаційний рівень  

За результатами атестації:

 • "спеціаліст вищої категорії "
 • "спеціаліст першої категорії
 • "спеціаліст 2 категорії "
 • звання «вихователь методист»
 • без кваліфікаційної категорії

3

1

1

6

1

 

Протягом 2022-2023 навчального року в ДНЗ №6 “Ластівочка” функціонували  4 вікові групи:

 • старша група “Сонечко” - вихователі групи Кадар Оксана Іванівна, Панця Марія Михайлівна та помічник вихователів Продан Олена Іванівна, списковий склад групи –31  дитина (із змінами);
 • середня група “Ромашка” - вихователі Вака Наталія Василівна, Штефанюк Ганна Іванівна та помічник вихователів Продан Мирослава Іванівна, списковий склад – групи -24 дітей (із змінами);;

 

 • молодша група “Пізнайко”  - вихователі Звір Марія Юріївна,  Ковач Лариса Григорівна та помічник вихователів Ярем Світлана Василівна, списковий склад групи - 24 дітей (із змінами);;
 • ясельна група “Дзвіночок” - вихователі Будко Лариса Йосипівна, Довганич Наталя Мирославівна та помічник вихователів Джумурат Ірина Василівна, списковий склад групи – 21дитина (із змінами);;

Минулого навчального року дошкільний навчальний заклад №6 “Ластівочка” діяв відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», Базового компонента дошкільної освіти України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», Закону України «Про цивільний захист», Указів Президента України, рішень Уряду України, наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти Закарпатської  ОДА, «Конвенцією про права дитини», оновленої Програми розвитку дитини «Українське дошкілля», парціальної програми художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи на 2022-2023н.р.. Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ №6 «Ластівочка» в 2022-2023 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну дошкільної освіти.

Організація навчально-виховної діяльності ДНЗ №6 “Ластівочка” в 2022-2023 навчальному році здійснювалась відповідно до Методичних рекомендацій про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році та гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності.

У 2022-2023 н. р. методична робота в закладі планувалася та проводилася відповідно до наступних пріоритетних напрямків:

1. Патріотичне виховання.

2. Мовленнєвий розвиток.

3. Трудове виховання.

Основними завданнями роботи закладу на 2022-2023 навчальний рік були:

І. Продовжити роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників в контексті формування в дітей культури мовленнєвого спілкування між особистостями; урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу та в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

І.1. Забезпечити дбайливе толерантне ставлення до особистості дитини в різних життєвих ситуаціях та в процесі активної взаємодії з предметним світом в контексті трудового виховання.

І.2. Продовжувати відпрацювати механізми наступності між дошкільною,  початковою ланками освіти та батьківською громадськістю  щодо розвитку, виховання і  навчання дітей у певному віковому періоді.

1.3 Продовжувати  прививати дітям різного віку  любов до Батьківщини, рідного краю.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять, майстер-класи) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені в річному плані в розділі ІV. Методична робота.

Зміст методичної роботи в дошкільному закладі у 2022-2023н.р. був спрямований на створення відповідних умов для роботи за новою редакцію Базового компоненту дошкільної освіти та опрацювання чинних програм і навчально-методичного забезпечення, через які реалізувався БК.

Методична робота у ДНЗ передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Основною складовою частиною підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації педагогів є курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2022-2023 н. р. згідно перспективного плану курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшли  педагоги: вихователь Вака Наталія Василівна

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу, він відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу. Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. Згідно перспективного плану атестації педагогічних працівників на п’ять років по ДНЗ № 6 “Ластівочка” у 2023 році 1 педагог пройшов чергову атестацію. За наслідками атестації вихователю Ваці Н. В. підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист».

 

 

 

АТЕСТАЦІЯ,  КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

Перспективний план атестації педагогічних працівників на п’ять років

по ДНЗ № 6 “Ластівочка”

№ п/п

ПІБ

Посада

2023р.

2024р.

2025р.

2026р.

2027р.

 

Чекаліна Н.І.

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Довганич Н.М.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Калинич М.Ю.

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

Панця М.М.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Будко Л.Й.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Вака Н.В.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Кадар О.І.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Ковач Л.Г.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Звір М.Ю.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Юречко Б.М.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Головко О.Ю.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Губаль В.Ю.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Мішук О.Й.

Музичний вихователь

 

 

 

 

 

 

Штефанюк Г.І.

Вихователь

 

 

 

 

 

 

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітнього процесу сприяє активна участь педагогів в методичній роботі міста. Педагоги закладу систематично відвідували і брали активну участь у  методичних обʼєднаннях ТГ Хустсщини, що проводились у форматі онлайн- завдань, доповідей та презентацій з наступним обговоренням на нарадах при завідувачу особистих вражень та отриманих рекомендацій.

Усі педагоги закладу — активні учасники внутрішньої методичної роботи, спрямованої на вирішення поставлених річних завдань. Аби вирішити поставлені у річному плані роботи закладу завдання протягом 2022-2023 н.р були проведені різні методичні заходи.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, застосування та впровадження в роботі інноваційних технологій, створення сприятливого розвивального середовища для всебічного розвитку дошкільників та готовності старших вихованців до школи відповідно вимог НУШ.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

 Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань. 95% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу.

На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

    1. Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2023 – 2024 навчальний рік  (протокол №1).

2. Організація роботи з трудового виховання в умовах дошкільного закладу  (протокол №2).

3. Про шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку  (протокол №3).

4. Про результативність освітньої роботи з дошкільниками (протокол №4).

Активну участь в засіданнях педагогічної ради брали вихователі: Будко Л.Й., Панця М.М., Штефанюк Г.І., Кадар О.І. “За круглим столом” педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Відповідно до пріоритетних напрямів роботи закладу на 2022-2023н.р. педагоги покращували рівень своєї професійної майстерності. Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за темами:

 • у вересні 2022р. проведено консультацію та надано методичні рекомендації щодо проведення тематичного блоку «Моя країна- Україна»;
 • у жовтні 2022р. Вимоги до проведення контрольно-діагностичних зрізів за програмою, врахування результатів обстеження при плануванні фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з дошкільниками;
 • у листопаді 2022р. Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу
 • у  грудні 2022р. Методичне забезпечення співпраці з батьками
 • у січні 2023р.  Дидактичне тестування щодо рівня сформованості професійної компетенції;
 • у лютому 2023р. Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності;
 • у  березні 2023р. Орієнтовна тематика видів роботи щодо ознайомлення з історією та культурою українського народу для дітей старшого дошкільного віку;
 • у травні 2023р. Консультація  - огляд періодичних фахових видань, як чинника методичного забезпечення освітнього процесу.

Семінари та семінари-практикуми за темами:

 • у вересні 2022р. практичний семінар «Перспективне планування освітньої роботи вихователя за оновленою програмою «Українське дошкілля» в якому вихователь-методист вказала на  структуру перспективного плану, на зміст основних розділів перспективного плану, на аналіз типових помилок в роботі педагогів при плануванні освітнього процесу з дошкільниками;
 • у листопаді 2022р.  завідувач ДНЗ  ознайомила педагогів з Положенням ВСЗЯО  та введення системи ВСЗЯО в роботу закладу;
 •      у січні 2023р. практичним психологом проведено семінар з елементами тренінгу: «Технологія ефективного спілкування з батьками», в якому чітко  психолог вказав на - негативні чинники спілкування, види спілкування педагогів з батьками, традиційні і нетрадиційні форми спілкування, ефективні способи побудови фраз спілкування, електронні засоби спілкування та інш.;
 •    у лютому 2023р. семінар Вихователь як організатор мовленнєвої роботи з дошкільниками, в якому вихователь-методист вказала на основні аспекти в роботі вихователя для організації мовленнєвої діяльності з дітьми.
 • у квітні 2023р. практичним психологом проведено семінар- практикум Шляхи оптимізації мовленнєвої роботи з дітьми.  В якому практичний психолог  спрямував увагу вихователів на психологічні аспекти мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного  віку (інформація), на класифікацію мовленнєвих занять, на навчання дошкільнят зв'язному мовленню, на вимоги до якості мовлення педагога та надав рекомендації  вихователям щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять.
 • у травні 2023р. круглий стіл Обмін думками з питань самоосвіти, в якому прийняли участь всі педагоги та поділились знаннями і набутим професійним досвідом.

Зміст проведених семінарів  та семінарів-практикумів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною Програмою та продовжилась робота по впровадженню  «Психолого-педагогічного проектування – як сучасної освітньої технології дошкільної освіти».

Про майстерність педагогів закладу свідчить участь педагогів в різноманітних заходах  та  конкурсах проведених у закладі та на міському рівні.

У конкурсі закладу «Моє краще заняття»  вихователь Звір М.Ю. зайняла перше місце.

Вихователь  Будко Л.Й. успішно взяла участь в  «Декаді педагогічних інновацій – 2022».

З метою розвитку творчих здібностей, нахилів та інтересів, розвитку сенсорних відчуттів, вироблення трудових умінь у дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі з 03.10.2022р. по 12.10.2022р. р. проведена виставка поробок з покидькового та природного матеріалу дітей старшого дошкільного віку  «Діло – майстра величає» .

На виставку було представлено – 21 композиція, виготовлена дітьми старшого дошкільного віку групи: «Сонечко» (вихователі Панця М.М. та Кадар О.І..) середньої групи «Ромашка» (вихователі:Штефанюк Г.І. та Вака Н.В.). Представлені поробки та композиції були виготовлені з природного матеріалу: листя, мох, шкарлупа грецьких горіхів, каштани, шишки і гілочки хвойних дерев; покидькового матеріалу: пластикових пляшок, одноразових пластикових тарілок, різнокольорових ниток, сірників, коробок для сірників та соку, футлярів від кіндер-сюрпризів;  крупи, пшона, гороху, паперу, поролону тощо. Активну участь у виготовленні поробок взяли батьки вихованців вказаних вікових груп.

Роботи, представлені на виставку, вражали  майстерністю виконання. Вихователями закладу до кожної композиції додавався підпис з зазначенням назви композиції поетичним словом та імен і прізвищ дітей, що виконували елементи для створення композиції.

З 19.12.2022р. по 10.01.2023р. була проведена виставка новорічно-різдвяних композицій «Зимовий вернісаж». На яку було представлено 48 робіт  (в тому числі 15 композиції і 33 новорічні поробки) флористичних композицій, різдвяних віночків, святкових букетів  з гілочок ялинки та сосни, засушених квітів, мандарин, повітряних кульок, бісеру, новорічних прикрас, різнокольорового картону, ниток, тканини, шишок, пір’я, хутра, пластиліну, тіста, пластикових пляшок, сухоцвітів,  та  інших природних матеріалів у різноманітних техніках: пап’є — маше, гофротрубочки, квілінг, витинанка, вишивка, флористика, орігамі, вироби з бісеру, малі скульптурні форми, аплікація. Новорічні прикраси, які представлені у широкому аспекті, відображали оригінальність творчої думки, емоційність образу та фантазії їх авторів, підкреслюючи зовнішнім виглядом доброту і життєрадісність дітей.  Роботи, представлені на виставку, вражали високою майстерністю виконання новорічно-різдвяних атрибутів До кожної композиції додавався підпис з зазначенням назви композиції, вікової групи та прізвища авторів.

Виставка продемонструвала естетичний смак та любов до зимових свят всіх учасників. Проте в порівнянні з минулим роком на виставку було представлено меншу кількість поробок і меншу кількість композицій, загальна кількість в цілому зменшилась на 10 відсотків..

 Корисними для підвищення майстерності педагогів були відкриті колективні перегляди організованих форм життєдіяльності дітей, під час яких спостерігалися професійність, індивідуальність, інноваційність використаних методик, методів та прийомів. Високу оцінку колег одержала музичний вихователь Мішук О.Й., яка у жовтні 2022р. провела розвагу під музичний супровід з дітьми старшої групи “Моя країна- Україна ” (відкрите заняття для педагогів закладу).

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва музичним вихователем Мішук О.Й. Так, на гарному рівні Мішук О.Й. проведені свята та розваги в ДНЗ:

•   Дозвілля “Щедра Осінь чарівниця!” (дошкільні групи);

•   День святого Миколая  “Через поле, через гай іде до діток Миколай”;

•   Свято “Ялинонька чудова в гостях у малят” (дошкільні групи);

•  Розвага “Щедрівочки співаємо – щастя в домі всім бажаємо” (старша група);

Також для підвищення свого професійного рівня педагогами закладу проводилися педагогічні читання на тему “Вальдорфська педагогіка”. Так педагогічні читання провели:

- у жовтні 2022р. практичний психолог Чекаліна Н.І. ознайомила педагогів закладу із метою, головними методами та концептуальними засадами вальдорфської педагогіки;

- у листопаді 2022р. Штефанюк Г.І. розповіла про особливості змісту вальдорфської педагогіки, а Мішук О.Й. ознайомила колег із містом, принципами вальдорфської педагогіки та розповіла про її переваги та мінуси.

Вже традицією, з року в рік, у нашому закладі стало організація постійно діючої виставки «Мандруємо казкою» (із зміною циклів)..

Відповідно до річного плану роботи закладу на протязі навчального року за участю дітей проводилися тематичні тижневики та місячники, які тісно пов’язані з методичними заходами, пам’ятними датами та проходили на належному рівні за участю всіх працівників закладу, вихованців та їх батьків. На передодні проведення педагогами складалися плани заходів, враховуючи вік дітей та вимоги програми. В закладі були проведені такі тижневики та місячники:

- з 26.09.2022р. по 30.09.2022р. з метою формування уявлення у дітей про дитячий садок, професії в дитячому садку, розвиток навички організованої поведінки в ДНЗ та відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля було проведено Тематичний тижневик присвячений “Дню дошкілля”;

- з 14.11.2022р. по 18.11.2022р. з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення в дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій було організовано та проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності населення;

- з 05.09.2022р. по 30.09.2022р. із метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму проведено місячник безпеки дорожнього руху «Увага!. Діти на дорозі»;

- з 21.11.2022р. по 25.11.2022р. із метою формування в дітей загальнолюдських, моральних цінностей, за для пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників навчально-виховного процесу було проведено Тематичний тиждень толерантності;

- з 23.01.2023р. по 27.01.2023р. з метою вироблення звички до здорового способу життя у вихованців закладу було проведено “Тиждень здоров’я”;

- з 06.02.2023р. по 10.02.2023р. в дошкільному закладі проведено Тиждень знань пожежної безпеки “З вогнем не жартуй! ”;

- з 20.02.2023р. по 24.02. 2023р. у закладі з метою ознайомлення дітей із базовими знаннями про свої права, уміння використовувати їх на практиці та, за потреби, захищати проведено тематичний Тиждень правових знань “Свої права ти, друже, знай, їх цінуй і захищай!”.

Також протягом навчального року у закладі проводились конкурси:

- у вересні- жовтні 2022р. огляд – конкурс етнографічних та патріотичних осередків у групі;  

- у листопаді 2022р. огляд-конкурс на кращий методичний посібник з сенсорного розвитку для дітей молодшого віку;

- у січні 2023р. було оформлено виставку-огляд дидактичних посібників вихователів закладу з мовленнєвого розвитку.

- протягом березня-квітня 2022р. огляд-конкурс  “Квітник, город на підвіконні власними руками”;

Важливе   місце  в  системі  методичної  роботи з  педагогами  посідали методичні години, які проводилися щоп’ятниці та розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру, своєчасно вирішувалися питання, що виникали у процесі роботи та надавалася методична допомога педагогам за потреби.

Завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом відповідно до річного плану роботи закладу на 2022-2023н.р. проводилась індивідуальна робота з педагогами: проведення співбесіди-консультації з педагогами закладу щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення; надання індивідуальних консультацій щодо складання планів індивідуальної роботи-самоосвіти; щодо застосування у роботі ІКТ та надано методичні рекомендацій для вихователів:

- “Адаптація дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ”;

- “Спілкування педагогів з агресивно налаштованими батьками”;

- “Організація загартування дошкільників влітку”

Протягом навчального року систематично здійснювалось поповнення методичного кабінету наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнювалися  відповідно до завдань, які реалізовувалися колективом дошкільного закладу протягом  2022-2023 н.р.. Для удосконалення та розвитку професійної майстерності педагогів було здійснено передплату фахових періодичних видань для бібліотеки методичного кабінету: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Вихователем-методистом та педагогами закладу поповнено новими матеріалами тематичні папки: “Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського”; “Що таке вальдорфська педагогіка? ”; “Мовленнєвий розвиток дошкільників за допомогою інноваційних технологій”; “Логіко-математичний розвиток”; “ОБЖД”; “Національно-патріотичне виховання дошкільників” .

В закладі дошкільної освіти функціонує офіційний сайт. Розділи сайту висвітлюють основні аспекти роботи закладу та постійно оновлюються.

Упродовж навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

 • використання електронної пошти, програми вайбер тощо;
 • ведення ділової документації.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій тощо);
 • робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

В 2023-2024 навчальному році буде продовжуватися навчання з оволодіння педагогами закладу навичками роботи з програмами Microsoft Word, Power Point та інших формах методичної роботи.

В роботі ДНЗ з питань інформатизації є такі недоліки:

 • недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;
 • недостатня оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою;

На новий навчальний рік визначені такі завдання ДНЗ щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

 • подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;
 • організація проведення майстер-класів для педагогів ДНЗ з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;
 • розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;
 • оновлення і поповнення дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ДНЗ.

Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є:

- використання та впровадження інтерактивних форм методичної роботи;

- впровадження освітніх технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- використання інформаційно-комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

Впродовж року вихователі продовжували роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, подбали про те, щоб воно було доцільним, зручним та інформативним, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

Вихователі всіх вікових груп (за рахунок коштів батьків) поповнили кількість іграшок, розвивальні ігри, демонстраційні та роздаткові матеріали, художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань програми «Українське дошкілля», запланованих тематичних циклів. Оформлення ДНЗ відповідає сучасним вимогам, приміщення використовуються раціонально, освітлення достатньо, температурний режим у нормі. Групи та кабінети виглядають охайно, затишно, естетично оформлені. Вихователями створені всі необхідні зони, які відповідають віку дітей: куточок книги, самостійної художньої діяльності, настільно-друкованих ігор, розвиваючих ігор та театралізованих, сюжетно-рольових, конструктивно - будівельних.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду педагогів закладу, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ “Ластівочка” за 2022-2023 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.  

З метою залучення дітей до дошкільної освіти, які не відвідували заклад очно, для виконання вимог державного стандарту дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти), підтримки батьків з питань розвитку дітей, зокрема перед вступом дітей до першого класу, враховуючи лист МОН України «Про реалізацію проекту ЮНІСЕФ» від 04.04.2023 №4/941-23, та те, що заклад ввійшов до переліку закладів дошкільної освіти, які організовуватимуть роботу з дітьми, у рамках проєкту ЮНІСЕФ «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні»,  який реалізується ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, з травня 2023р. по червень 2023р. були організовані очні зустрічі з дітьми. Очні зустрічі проводила з дітьми (10 дітей) вихователь закладу Кадар Оксана Іванівна, два рази на тиждень по середам та п’ятницям з11.00 по 13.00. у музичній залі закладу.

З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку у наступному 2023-2024 н.р.  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним завданням освітньої роботи:

- забезпечення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей раннього віку (від 1,5 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- продовжувати виховувати та навчати дітей відповідно до вікової періодизації;

-  забезпечення наступності в реалізації завдань навчання та виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах реформування НУШ.  

 

1.2 Аналіз результатів освітнього процесу

Для реалізації завдань річного плану на 2022-2023н.р. в закладі проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог програми «Українське дошкілля». Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість та підготовки старших дошкільників до навчання у школі відповідно вимог НУШ.

Згідно з річним планом роботи у закладі проводилося вивчення стану організації життєдіяльності дітей за допомогою комплексного, тематичного та оперативно-вибіркового вивчення.

Відповідно до обраних напрямків роботи та встановлених завдань у річному плані, протягом року у закладі проводилося тематичне вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Результати висвітлювались у довідках, таблицях, картах та були донесені до відома педагогів на нараді при завідувачеві, методичній годині та педагогічних радах. Так протягом року були проведені тематичні вивчення:

 • у вересні 2022р. проведено тематичне вивчення готовності груп до нового навчального року.( до наради при завідувачеві). Під час даного вивчення було проаналізовано рівень підготовленості груп до проведення навчально-виховного процесу та виявлено недоліки, які були виправлені педагогами у встановлені терміни;
 • у листопаді 2022р. – було проведено вивчення Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника  (до методичної години);
 • у березні 2023р. –  проведено тематичне вивчення Аналіз стану організації та методики проведення мовленнєвих занять з дошкільниками (до педагогічної ради). У січні 2022р., відповідно до річного плану роботи, було проведено комплексне вивчення готовності старших дошкільників до навчання в школі за І семестр.

Рівень засвоєння дітьми старшого дошкільного віку групи “Сонечко” програмових вимог Базового компоненту дошкільної освіти за І семестр 2022-2023 навчального року.

№з/п

Освітня лінія

Рівень засвоєння знань, %

високий

достатній

середній

низький

1.

“Мовлення дитини”

11

32

50

7

2.

“Особистість дитини”

13

39

40

8

3.

“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

30

24

31

15

4.

“Дитина у соціумі”

26

21

29

24

5.

“Дитина у світі культури”

10

29

47

14

6.

“Гра дитини”

12

35

53

 

7.

“Дитина в природному довкіллі”

10

33

51

6

Рівень засвоєння освітніх ліній

16

30

43

11

Отже, високий рівень знань в 16% дітей, достатній у –30% , середній - 43% , низький - 11%.

Діаграма рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи “Сонечко ” за БКДО за І семестр 2022-2023н.р.

 

З даної діаграми видно, що за першу половину навчального року у дітей старшої групи “Ромашка” переважає середній рівень засвоєння знань.

Рівень засвоєння дітьми старшого дошкільного віку групи “Сонечко” програмових вимог Базового компоненту дошкільної освіти за ІІ семестр 2022-2023 навчального року.

 

 

№з/п

Освітня лінія

Рівень засвоєння знань, %

високий

достатній

середній

низький

1.

“Мовлення дитини”

22

43

25

5

2.

“Особистість дитини”

33

29

20

5

3.

“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

30

34

21

5

4.

“Дитина у соціумі”

29

21

19

4

5.

“Дитина у світі культури”

30

29

17

4

6.

“Гра дитини”

43

35

23

0

7.

“Дитина в природному довкіллі”

30

32

21

5

Рівень засвоєння освітніх ліній

31

32

21

4

Отже, високий рівень знань в 31% дітей, достатній у –32% , середній - 21% , низький - 4%.

Діаграма рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи “Сонечко ” за БКДО за І І семестр 2022-2023н.р.

 

Для виявлення стану роботи працівників, попередження виникнення недоліків у виконанні виробничих обов’язків та доборі найраціональніших методів, форм та прийомів роботи у закладі проводилося оперативне вивчення.

 • У вересні 2022р. було проведено оперативне вивчення дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці. (оглядово-оперативний контроль, до наради при завідувачу).
 •  Щомісячно:
 •  - Дотримання графіків роботи різними категоріями працівників ДНЗ (оглядово-оперативний контроль, до відома);
 • робота педагогів щодо оновлення та поповнення предметно-ігрового середовища в групах(оперативна оцінка до відома);
 •  якість  організації та проведення ранкової гімнастики. ( до наради при завідуючій);
 • готовність педагогів до роботи( оперативна оцінка, до відома за необхідністю);
 • аналіз харчування дітей( до наради при завідуючій).
 • 1 раз у півроку:  аналіз захворювання дітей( до наради при завідуючій);
 • У листопаді 2022р. було проведено оперативне вивчення Аналіз змісту та якості календарного планування (до методичної години).
 • У листопаді2022, січні, травні 2023р. проведено оперативне вивчення Проведення свят і розваг з дітьми (до методичної години).

Результати записані у діловому щоденнику аналізу освітньо-виховного процесу вихователя-методиста та надано рекомендації, щодо покращення роботи.

Також завідувачем Чекаліною Н.І. та медичною сестрою Хома С.В. 1 раз на місяць проводився аналіз харчування дітей та раз у півроку  - аналіз захворюваності дітей.

Результати методичної роботи узагальнювалися на педрадах вихователем-методистом  та завідувачем у формі довідок та надавались рекомендації щодо усунення недоліків та покращення рівня навчально-виховного процесу з дошкільниками.

1.3. Аналіз результатів взаємодії з сім’єю та громадськістю.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільного навчального закладу з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин та із загально-освітньою школою І-ІІІ ст. №6.

Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп та медичною сестрою дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних, усних і письмових телефонних консультацій, бесід, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Вся робота з батьками вихованців упродовж 2022-2023 навчального року, проводилась у відповідності до Річного плану роботи в розділах: “Взаємодія дошкільного закладу з сім'єю”; “Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями, робота в мікрорайоні”.

Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків; групові збори; бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих робіт; анкетування батьків.

До тематики батьківських зборів було включено питання «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей» та «Виховання в сім'ї безпечної поведінки в довкіллі».

Проведено консультації практичним психологом Чекаліна Н.І.:

- «Вперше до дитсадка»;

- «Перші дні дитини в школі»

Надано консультації педагогічними працівниками для батьків вихованців вікових груп відповідно річного плану та по мірі потреби.

З метою просвітницької роботи для батьків поповнювалися та відновлювались інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів: “Готуємо майбутнього першокласника”, «Десять «золотих правил» для виховання щасливих дітей», “Дорогою до дитсадка” тощо.

 Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму в осінній, зимовий, весняний та літній періоди.

Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази. Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи.

Наступність ДНЗ та початкової школи.

Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі школою №6. Додатком до Річного плану роботи є План роботи дошкільного навчального закладу №6 «Ластівочка» та загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №6, що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємовідвідування педагогами уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в умовах нової української  школи  були заплановані та проводились наступні заходи:

- екскурсія для дітей старшої групи до школи з метою ознайомлення дітей з приміщенням, навчальними класами школи та порівняння їх з дитячим садочком;

- засідання «круглого столу»: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

- консультації для вихователів старшої групи: «Дитячий садок та НУШ: що об’єднує ці два заклади освіти»;

- методичний міст: «Дитячий садок та Нова українська школа: як прокласти місток».

Результативність роботи педагогічного колективу простежується через успішність та готовність до шкільного навчання випускників ДНЗ. Кінцевою метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до школи, бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

Для батьків та старших дошкільників у роздягальні педагогами  старших  груп  виготовлені та розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника» з рубриками:

- Що таке «готовність до школи»?

- Особиста готовність до школи

- Інтелектуальна готовність дитини до школи

- Вольова готовність дитини до школи

- Режим майбутнього школяра

- Як відповідати на дитячі запитання

До уваги батьків вихователями закладу підготовлений Педагогічний порадник: «Як допомогти дитині успішно вчитись в школі», педагогами  старшої групи “Ромашка” проведено бесіду з батьками дітей старшого дошкільного віку «Чому важко першокласнику?».

Суттєвим недоліком у даній роботі є:

- недостатня обізнаність батьків в оновленні освітніх стандартів в Україні.

Враховуючи встановлені недоліки, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2023- 2024 н. р. є:

• проводити серед батьків роз’яснювальну роботу щодо запровадження інноваційних підходів щодо гармонійного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства та стандартів нової української школи.

1.4. Аналіз результатів медико - профілактичних заходів.

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів передбачений розділом IX «План роботи медичних працівників» Річного плану роботи. План роботи медичної служби на 2022-2023 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось  медичною сестрою

Хомою С.В. План роботи медичного працівника включав розділи:

•     організаційна робота;

•     лікувально-профілактична робота;

•     протиепідемічна робота;

•     санітарно-гігієнічна робота;

•     робота з диспансерною групою дітей.

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

Обов’язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами Центральної та дитячої поліклініки за розпорядженням головного лікаря Хустської дитячої поліклініки.

Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри у вікових групах ДНЗ  - щоквартально, в групах раннього віку  - щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування.

 Особиста гігієна персоналу не порушувалась. Медичною сестрою здійснювався медичний контроль за перебігом періоду адаптації. Своєчасно інформувала батьків і педагогічний персонал про проведення  лікувально-профілактичних заходів, профілактичних щеплень та обов’язкових медичних оглядів.

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.

Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі спрямована на:

•  Проведення поглиблених оглядів дітей: від 1 до 3 років; від 3 до 7 років. (1 раз на квартал)

•   Проведення антропометричних вимірювань дітей.  (1 раз на квартал)

• Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами (дерматологом, ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом). (1 раз на рік)

•  Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення   ізоляції   їх   у   групі   до   приходу   батьків.   (за необхідністю)

•  Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. (1 раз на рік)

•  Проведення    диспансеризації    дітей,    які    мали    хронічні захворювання. (постійно)

• Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів. (постійно)

• Перевірка якості  приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. (щоденно)

•   Підрахунок калорійності. (постійно)

•   Контроль за закладкою продуктів. (постійно)

•  Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються.             (постійно)

•  Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу.   (постійно)

•   Медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку   рухів   і   гігієнічними   умовами   проведення   всього навчально-виховного процесу.   (постійно)

•   Своєчасне проведення диспансеризації шестирічних.   (постійно)

• Контроль  за забезпеченістю  аптеки  необхідними  ліками та медичними інструментами.   (постійно)

Зміст протиепідемічної роботи направлено на:

• Контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним  режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів, (постійно)

•   Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. (двічі на рік)

•   Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з іншими респіраторними захворюваннями. (постійно)

•   Контроль по групах за прийманням дітей вранці. (постійно)

• Суворий   контроль   за   строками   проходження   персоналом медогляду. (постійно)

•   На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. (постійно)

• Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму. (постійно)

• Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли   кишкові   інфекції.   Приймання  дитини   тільки   за наявності в неї документації із СЕС та довідки про проведення лікування. (постійно).

Робота з дітьми велась за затвердженим планом фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з урахуванням стану здоров’я та фізичного навантаження кожної дитини.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, регулярно проводяться заміри антропометричних даних за віком дітей, підтримується інтерес дітей до власного здоров’я. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

            Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, виробничих нарадах аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

    Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до Плану роботи на оздоровчий період, який  обговорюється та схвалюється педагогічною радою в травні місяці.

План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:

 • Оздоровчі завдання:

- Створення  умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій.

- Дотримання розпорядку дня, враховання чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.

- Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
безпеки та захисту життя дітей:

- Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої  рухливими,
спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.

- Проведення  загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

- Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

 • Освітні завдання:

- Спрямування освітньо-виховної  роботи в літній період на інтеграцію різних
видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними Програмами.

- Розвиток  пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову,  дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками, засоби художньої літератури.

- Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

- Планування життєдіяльності дітей здійснювати за освітніми лініями на основі програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, на нарадах при завідувачеві, фіксувались  в наказах по дошкільному закладі.

    Організація харчування дітей

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі. Відповідальними особами вчасно подаються заявки-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини, в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування . Вартість харчування однієї дитини щорічно змінюється відповідно до зміни ринкової ціни на продукти харчування .

Заклад відвідують діти пільгових категорій (з багатодітних родин, які мають статус дитини позбавленої батьківського піклування, молозабезпечених сімей, вимушених переселенців із зони АТО, діти учасників бойових дій, діти ВПО )для яких встановлено 50 відсоткову знижку оплати за харчування дітей та безкоштовного перебування  у ДНЗ.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування, дотримання вартості харчування на одну дитину і своєчасно надається інформація в управління освіти, релігій та справах національностей за зразком встановленої форми.

Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, шеф-кухарем із залученням старшої медичної сестри.

Працівники, які займаються з організацією харчування дітей, вчасно проходять обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом, встановлено електроводонагрівач поточної дії.

Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227) та системою ХАССП, розробленою у закладі.

Завідувачем  Чекаліною Н.І. та медсестрою Хомою С.В. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство  тощо, дотримання вимог системи ХАССП.      

Педагоги прищеплюють дітям дошкільного закладу культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовуються чергування дітей по їдальні. Діти чергують попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

Завідувачем та медичною сестрою закладу здійснюється періодичне спостереження та аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, прийому їжі, роздягання та одягання дітей .   Питання організації харчування дітей в ДНЗ включаються в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядаються на  виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлюються в інформаційних батьківських куточках.

1.5. Аналіз результатів  роботи психологічної служби

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Чекаліної Н.І.

Основними завданнями роботи практичного психолога в навчальному закладі в 2022-2023 навчальному році були:

1. Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі гуманних взаємовідносин вихователів, вихованців, батьків  шляхом психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

2. Проведення роботи з молодими спеціалістами щодо підвищення власної психологічної культури, розвитку професійної особистості і формування  психологічної компетентності.

3. Профілактика явищ жорстокості та насильства  в сім'ї, правове виховання учасників освітньо-виховного процесу.

4. Здійснення психологічного супроводу особистості  дитини.

             Відповідно до основних завдань  на 2022-2023 навчальний рік, практичним психологом  Чекаліною Н.І. була проведена робота по реалізації  складових річного плану з питань  психологічного супроводу  батьків, дітей, педагогів. Успішність вирішення поставлених задач спиралась на нормативно-правову базу, участь у методичних нарадах, робочих нарадах,  методичних семінарах, семінарах-практикумах, опрацювання літератури, відвідування корекційно- розвивальних, розвивальних занять з дітьми в рамках проведення «Майстер класу» серед практичних психологів міста, відвідування консультацій у методиста психологічної служби міського методичного кабінету.  З вересня по листопад  2022 року в групі дітей раннього віку «Пізнайко» була проведена робота з батьками дітей з питань адаптації до умов перебування у ДНЗ. На групових консультаціях були обговорені проблеми: «Психолого-педагогічні параметри визначення готовності дітей до вступу в ДНЗ», «Взаємодія дитини раннього віку   з дорослими і однолітками в період адаптації», «Як ви виховуєте своїх дітей? Покарання. Похвала. Заборона», « Як правильно розвивати дитину раннього віку» - це у свою чергу дозволило підвищити рівень психолого- педагогічних знань батьків про особливості звикання малюка до нових умов перебування, а також сприяло встановленню контакту з педагогами групи, концентрації уваги на основних проблемах кожної  дитини і пошуку спільних  шляхів вирішення завдань  виховання, розвитку і навчання дитини раннього віку.

Консультаційно-просвітницька робота з батьками і педагогами, проведення занять з малюками, сприяли тому, що всі діти успішно адаптувалися до нових умов перебування.

            Психологічний супровід дітей четвертого року життя здійснювався через контроль  питань  адаптації  до ДНЗ, а саме: спостереження за дітьми в різних режимних моментах, співбесіди з батьками і педагогами групи з метою визначення особливостей поведінки, звичок, уподобань малюків, проведення індивідуальних консультацій  на тему: «Особливості перебігу процесу адаптації дитини в ДНЗ», «Роль учасників освітньо - виховного процесу в організації адаптаційного періоду дитини в ДНЗ», «Криза трьох років», «Профілактика дитячої нервовості», «Розвиток психічних процесів у дітей четвертого року життя», «Розвиток емоційного світу дітей в колективі однолітків» і ін..

Велику увагу було приділено здійсненню психологічного супроводу навчально-виховного процесу дітей 6-го року життя. Протягом року неодноразово відбувалися індивідуальні та групові консультації з батьками дітей на тему:  «Розвиток емоційно-вольової поведінки», «Підготовка дітей до навчання у школі», «Інтелектуальний розвиток дитини і навчання у школі», «Розвиток уваги. Проблеми у поведінці дитини на передодні вступу до школи», «Формування конструктивної поведінки дитини вдома, або як знайти друзів» і ін.

            Змістовну інформацію щодо вікових особливостей дошкільнят батьки отримали на загальних батьківських зборах на тему «Підготовка дитини до навчання у школі».

            Протягом року проводився моніторинг функціональної  готовності  дітей до навчання в школі. Батькам та вихователям груп надавались  індивідуальні консультації  щодо результатів діагностичних вивчень та шляхів подальшого розвитку інтелектуальної сфери дітей.

             Впродовж навчального року були проведені спільні консультації для педагогів і батьків  групи, надані рекомендації, знайдені спільні шляхи вирішення проблем розвитку пізнавальної сфери  дітей- логопатів.

            Підвищення рівня власної самоосвіти відбувалось за рахунок опрацювання літератури, відвідання занять у практичних психологів ДНЗ міста.

            Пріоритетними завданнями роботи практичного психолога на 2023-2024 навчальний рік є:

1.Сприяти ефективному перебігу навчально-виховного процесу в ДНЗ, створенню оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та успішної  самореалізації педагогів, та вихованців.

2. Продовжувати роботу щодо здійснення системного підходу у питаннях  забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку і початкової ланки школи.

3. Продовжувати проводити роботу з питань вчасного виявлення дітей «групи ризику», «з особливими освітніми потребами» і забезпечення їх психолого-педагогічною підтримкою.

4. Сприяти розкриттю творчого потенціалу молодих спеціалістів ДНЗ і створенню оптимальних умов для адаптації їх на робочому місті.

           1.6. Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

            Матеріальна база дошкільного навчального закладу  у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

            Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

            Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась .       Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні коштів. Завдяки батькам здійснили підписку періодичних видань на заклад, закупили методичний матеріал для підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників, канцтовари, посуду на харчоблок, матеріали на електро-господарство та сантехніку, також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби.

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу.

Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ДНЗ у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище. Але ми знаходимо компроміс і своїми силами  та за допомогою громадськості намагаємось утримувати матеріальну базу закладу в задовільному стані.

Маючи задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою      пріоритетні завдання у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення :

 • збереження, відновлення майна ДНЗ, предметно-ігрового середовища;
 • облаштування ігрових майданчиків та естетичне впорядкування території дошкільного закладу;
 • створення бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці працівників дошкільного закладу;
 • удосконалювати види діяльності дітей, їхній  побут, педагогічний процес;
 • належне забезпечення фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази;

            Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Розроблена СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

дошкільного навчального  закладу(ясел-садка) №6  «Ластівочка» на 2023-2028 роки.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

 

1.7. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ

на 2023-2024 навчальний рік

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», - 2017.
 2. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні», (оновлений).
 3. «Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні», -2003.
 4. Парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» - 2013.
 5. Інструктивно-методичні рекомендації  «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» лист МОН України від 30.07.2020р. № 1/9-411
 6. Інструктивно-методичні рекомендації «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі» лист МОН України від 01.10.2002 № 31/9-434.

7.Інструктивно-методичні рекомендації «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» лист МОН України  від  06.06.2005 № 1/9-306.

8. Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  02.09.2016  № 1/9-456.

9.Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах » Лист Міністерства освіти і науки України  від  02.09. 2016р. №1/9-454.

10.Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, лист МОН від 23.09.2014р. №1/9-482.

11.Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку», лист МОН від 19.08.2011 № 1/9-634.

12. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.

13. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

14. Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

15. Лист департаменту освіти і науки Закарпатської області державної адміністрації від 12.10.2017р. №01-15/2875 «Про методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» .

16. Лист МОН України  від17.08. 2017р. №1/11-8268  «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки для використання у дошкільних навчальних закладах».

17. Постанова КМУ №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

18. Лист МОН від 19.04.2018 №1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

19. Лист МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

20. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153.

21. «Типове положення про атестацію педагогічних працівників». – 2010.( із змінами).

22. «Примірне положення про медичний кабінет закладу дошкільної освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. №372.

23. «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».  Наказ МОН України    від  20.04.2015 № 446 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за № 520/26965

 

Нормативно-правові документи:

 1. Конституція України.
 2. Конвенція «Про права дитини». – 1991.
 3. Закон України «Про освіту». – 2017р.
 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – 2022.
 5. Національна доктрина розвитку освіти. - 2002.
 6. Закон України «Про охорону дитинства». - 2001.

7.  Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

8.  Закон України «Про мови». – 2003

9. Указ Президента України №344/2013 “Про національну стратегію розвитку освіти України ”.

 

1.8. Пріоритетні напрямки роботи та завдання закладу

на 2023-2024 навчальний рік

Керуючись Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності” та виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу у 2022-2023 н. р., педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №6 “Ластівочка” визначає такі пріоритетні напрямки роботи та основні завдання на 2023-2024 навчальний рік:

 

Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ №6 “Ластівочка”

Мовленнєвий розвиток

Екологічне виховання

Фізкультурно-оздоровчий розвиток.

Головною умовою реалізації роботи за обраними напрямами є виконання таких основних завдання на 2023-2024 навчальний рік:

1. Продовжувати удосконалювати роботу по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції засобами сучасних інноваційних методів навчання.

2. Спрямовувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.

3. Формування у дітей екологічного мислення, екологічної культури та етики.

4. Продовжувати забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти в умовах освітньої реформи “Нова українська школа”.

5. Продовжувати удосконалювати співпрацю педагогів з родинами вихованців через різні, зокрема нетрадиційні форми роботи.

Завдання оздоровчого періоду:

 • Формування високої опірності організму дітей різним захворюванням.
 • Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей.
 • Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.
 • Закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань.
 • Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *