ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Результати моніторингу якості освіти

Відповідно до річного плану роботи, було проведено моніторинг 

"Рівень засвоєння дітьми старшого дошкільного віку групи “Пізнайко” програмових вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Українське дошкілля» за І семестр 2020-2021 навчального року."

 

№з/п

Освітня лінія

Рівень засвоєння знань, %

високий

достатній

середній

низький

1.

“Мовлення дитини”

11

32

50

7

2.

“Особистість дитини”

13

39

40

8

3.

“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

30

24

31

15

4.

“Дитина у соціумі”

26

21

29

24

5.

“Дитина у світі культури”

10

29

47

14

6.

“Гра дитини”

12

35

53

 

7.

“Дитина в природному довкіллі”

10

33

51

6

Рівень засвоєння освітніх ліній

16

30

43

11

Отже, високий рівень знань в 16% дітей, достатній у –30% , середній - 43% , низький - 11%.

Діаграма рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи “Пізнайко ” за БКДО за І семестр 2020-2021н.р.

З даної діаграми видно, що за першу половину навчального року у дітей старшої групи “ Пізнайко ” переважає середній рівень засвоєння знань.

У зв’язку з пандемією коронавірусу СOVID-19 та запровадженням карантину з 12 березня 2021 р. заплановане комплексне вивчення на травень 2021р. не було проведено та не було виявлено рівень готовності старших дошкільників до навчання у школі.

                                                                                                 

Довідка

Про результати комплексного вивчення соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників групи «Сонечко» до навчання в школі

Відповідно до річного плану роботи на 2022-2023 н. р. ДНЗ (ясел – садка) №6 «Ластівочка», на виконання наказу № 26 від 01.06.2023р. «Про комплексне вивчення готовності старших дошкільників до навчання в школі (соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність)було проведено дане комплексне вивчення у старшій групі «Сонечко».

Списковий склад старшої групи «Сонечко» налічує 32 дітей, але у зв’язку з захворюваністю дітей перевіркою були охоплені 20 дітей старшої групи, вихователі Панця М.М. та Кадар О.І.

Вивчення проводили:

  • завідувач ДНЗ  - Н.І. Чекаліна;
  • вихователь-методист –Калинич М.Ю.

Вивченню підлягали наступні питання:

1. Аналіз розвитку розумової готовності дітей старшого віку до школи (рівень засвоєння дітьми вивченого матеріалу протягом п’яти місяців (з січня 2023р. по травень 2023р.) за оновленою програмою «Українське дошкілля»).

2. Аналіз емоційно-вольової готовності дітей до школи.

Комплексне вивчення проводилося за допомогою бесіди з дітьми, психологічного діагностування, спостереження за робото педагогів групи та діяльністю дітей.

В результаті комплексного вивчення з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми у даній групі планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, оновленої програми «Українське дошкілля», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення соціально – психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до школи свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

Під час комплексного вивчення було проаналізовано розумову готовність дітей старшої групи «Сонечко» до школи:

  • рівень знань дітей про навколишній світ;
  • рівень знань, умінь та навиків з логіко-математичного розвитку;
  • рівень мовленнєвого розвитку у дітей.

За результатами підсумкових занять з ознайомлення з природою та довкіллям можна зробити висновки: у дітей групи «Сонечко» середній рівень засвоєння знань про навколишній світ – 75%. Діти даної групи мають уявлення про природне довкілля своєї місцевості, знають культурні традиції нашого народу, ознайомлені з історією України, її столицею та історією нашого міста; мають знання про народні ремесла, промисли; розпізнають птахів, тварин нашої місцевості - свійських і диких, знають, які види водойм є у місцевості, де вони живуть; кожна дитина чітко розрізняє пори року та їх послідовність; має елементарні уявлення про Космос; класифікують предмети найближчого оточення; мають знання про способи виробництва предметів побуту; розрізняють соціальні середовища, розуміють поняття: рідні, чужі, молодші, старші, дорослі; знають, що є громадянами України; знають назву нашого міста, столиці; називають і шанують державні символи; розповідають про сімейні свята беруть активну участь у їх підготовці. Вихованці групи «Сонечко» надзвичайно допитливі, вміють робити припущення, узагальнювати, порівнювати, робити висновки. Особливі здібності в пізнавальному розвитку проявляють:. Попович Ю., Сарай К., Вучкан В..

Під час проведення перевірки було відвідано заняття у старшій групі з логіко-математичного розвитку і встановлено, що діти орієнтується в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодівають прийомами узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення. Добре розвине логічне мислення в: Чекаліна В., Попович Юрія, Сарай Катерини, Куриці Михайла, Палканинець Юлії.

Проте є діти, яким складно розв’язувати задачі, визначати просторове розміщення предметів (Воронова Анастасія, Гергардт Евеліна, Шманьо Валентин). Комплексне вивчення дало змогу визначити рівень сформованості знань з логіко-математичного розвитку за такими показниками:

Показники

Діти групи

«Сонечко»

Впізнавання цифр в межах 8

85%

Називання днів тижня

80%

Геометричні фігури

100%

Робота з множинами

70%

Пряма та обернена лічба

90%

Цифри сусіди

80%

Розв’язування задач

55%

Частини доби

90%

Пори року

95%

Середній рівень засвоєння знань:

87.8%

Велику увагу вихователі даної групи приділяють мовленнєвому розвитку дошкільників: розвитку звукової виразності мовлення – виробляють у малят чітку дикцію під час вимови звуків; вчать дітей користуватися засобами інтонаційної виразності мовлення, вести діалог на запропоновану тему; складати творчі розповіді. У роботі педагоги використовують різноманітні мовленнєві ігри, скоромовки, чистомовки, вірші, приказки. Під час комплексного вивчення було з’ясовано, що лише 50% дітей володіє правильною звуковимовою, ефективно спілкується рідною мовою, має збалансований словниковий запас, веде діалог невимушено, має уявлення про речення, слово, склад, звук, має навички звукового аналізу простих слів; орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита; координує  рухи очей і кисті руки, виконуючи графічні зображення. Для інших 50% дітей виникають труднощі під час звукового аналізу слів та графічного зображення речення оскільки у них ще недостатньо артикуляційно сформована вимова усіх звуків – Панько П., Пічкан Е. та неправильна вимова шиплячих – Сарай Б., Шманьо В.. Всі діти знають для чого потрібний зошит, орієнтуються на його сторінці, однак деяким дітям бракує посидючості – Федорняк М., Горбик М., Щербан Д., Куриця М.. Дуже старанні і зацікавлені роботою в зошитах: Чекалін В., Сарай К.., Воронова Альбіна

За результатами діагностичного обстеження виявлено:

високий рівень знань в 30% (6 дітей), середній - 50% (10 дітей), низький - 20% (4 дітей).

Наступним питанням яке підлягало перевірці було аналіз емоційно-вольової готовності дітей до школи. Спілкуючись з малятами протягом різних режимних моментів та спостерігаючи за їх діяльністю можна стверджувати, що діти даної групи здатні вступати в контакт, спільно діяти, мирно розв’язувати конфлікти. У дітей виробилася звичка вітатися із знайомими людьми та приходити на допомогу іншому при потребі, що значно полегшить подальше спілкування у шкільному житті. Вони вміють адекватно реагувати на різні життєві ситуації, мають уявлення про дружні стосунки (за допомогою мирилок вміють миритися, та діляться іграшками). Під час гри діти навчилися дотримуватися способів рольової поведінки, норм та етикету спілкування. Засвоїли «мову» почуттів: міміку, жести, пози, інтонації голосу тощо. У ставленні до дітей інших вікових категорій виникає почуття «дорослості». Вони навчилися як потрібно поводитися у дитсадку, на вулиці, в лікарні, крамниці, транспорті.

Іншими джерелами почуттів є краса природи, речей, витвори мистецтва. Плануючи та проводячи спостереження за об’єктами та явищами природи педагоги групи дали знання малятам про те, що погода, температура повітря, пори року мають значний вплив на здоров’я людини. Діти засвоїли елементарні правила поведінки під час відпочинку в лісі, біля водойм, знають, що відпочинок являється одним із факторів зміцнення здоров’я.

Систематично вихователями проводиться робота з формування моральних якостей у дітей дошкільного віку. Результат роботи по даному напрямку свідчить про те, що у дітей старшої групи сформовані почуття відповідальності за свою поведінку, вони вміють поводитися з людьми відповідно до їхнього віку, проявляють ввічливість. Малята здатні терпляче ставитися до чужих поглядів, звичок, вміють рахуватися з думкою інших дітей та дорослих. У більшості дітей групи з’явилися такі риси, як дисциплінованість, стриманість, здатність обмежити свої бажання. Вони  під­порядковують свої дії меті, але привабливі обставини можуть відвернути їх увагу від намірів. Тому, можна сказати, що здатність наслідувати позитивний еталон поведінки у деяких дітей краще реалізується за присутності дорослого. Отже, контролювання власної поведінки у дітей даної групи поки що нетривале і нестійке. Продовж старшого дошкільного віку вони набувають здатності довільно керувати пізнавальними процесами, однак це управління відбувається досить важко. Тому можна сказати, що у 60 % дітей групи «Сонечко» сформована емоційно-вольова готовність до нової навчальної діяльності.

Висновки. Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання. 50­­% дітей групи легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У цих дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема. Але у групі наявні діти, які відчувають дискомфорт під час навчання і бояться неправильності щодо виконання певного завдання (Воронова Анастасія, Неймет Крістіан, Климко Єлизавета)

Ураховуючи вище зазначене, рекомендується:

1. Практичному психологу:

1.1. Сприяти ефективному перебігу навчально-виховного процесу в ДНЗ, створенню оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та успішної  самореалізації педагогів та вихованців.                                                                До вибуття дітей із закладу.

1.2. Продовжувати проводити індивідуальну роботу з дітьми, які «бояться» навчальної діяльності і забезпечення їх психолого-педагогічною підтримкою.                                                                                                                                      До вибуття дітей із закладу

2. Вихователям старшої групи «Сонечко» - Панці М.М. та Кадар О.І.:

2.1. Планувати свою роботу з огляду на розвиток особистості дитини:

- проводити широку індивідуальну роботу

- застосовувати диференційований підхід до кожної дитини

- привчати дітей працювати парами, групами

- впроваджувати в роботу новітні технології                                                                                                            До вибуття дітей із закладу

2.2.Продовжувати роботу щодо здійснення системного підходу у питаннях забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку і початкової ланки школи.                                                                                                      До вибуття дітей із закладу     

2.3.Продовжувати працювати над чіткою звуко вимовою дітей застосовуючи різні методи, прийоми та індивідуальний підхід.                          До вибуття дітей із закладу

2.4.Провести консультацію для батьків на тему: «У чому причини відмови дитини йти до школи? Особливості поведінки школяра».                              На батьківських зборах групи.

Завідувач ДНЗ:                                                                Чекаліна Н.І.

Вихователь-методист:                                                    Калинич М.Ю.

Вихователі старшої групи «Сонечко»:                       Панця М.М.,  Кадар О.І.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *