ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Предметно-розвивальне середовище

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Правильно організоване предметно-розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. Тому створення в нашому дошкільному закладі повноцінного розвивального предметно-ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасної освіти. Середовище має бути джерелом збагачення дитячої діяльності.

Предметно-розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності; це комплекс психолого-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію життя дітей у дошкільному закладі.

Одна з основних умов створення розвивального довкілля для дітей дошкільного віку у нашому дошкільному заклад діє опора на особистісно-орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми.

Організація розвивального середовища для дітей дошкільного віку має свою специфіку, зумовлену насамперед особливостями психології та фізіології дітей.

Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального середовища М.Монтессорі, яка найважливішою передумовою розкриття дитиною внутрішнього потенціалу вважала вільну самостійну діяльність у створеному педагогом просторово-предметному середовищі. Тому, на її думку, завдання педагога полягає насамперед у наданні дитині засобів саморозвитку й ознайомленні її з правилами користування ними. Збагачене середовище передбачає єдність соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної життєдіяльності дитини. Сюди відносять архітектурно-ландшафтні та природничо-екологічні об'єкти; художні студії; ігрові та спортивні майданчики; конструктори; тематичні набори іграшок, посібників; аудіовізуальні та інформаційні засоби виховання і навчання.

ДНЗ №6 «Ластівочка» розташований у пристосованому приміщенні  і розрахований на 70 місць.

На даний час у нашому дошкільному навчальному закладі функціонує 4 групи різного віку.

Кожна дитина закладу забезпечена індивідуальними меблями, посудом, ліжковою білизною. У робочому стані сантехніка. Освітлення та тепловий режим закладу відповідає нормам. Вихователями забезпечена наявність дидактичного матеріалу за розділами програм. Групи обладнані ігровими зонами, які відповідають віку дітей та програмовим вимогам. Іграшками групи забезпечені в достатній кількості.

Основними вимогами  до обладнання ігрових куточків (центрів, зон) у групах є:

  • усі іграшки, матеріали, атрибути, предмети-замінники об'єднуються за функціональними ознаками відповідно до різних видів предметно-ігрової діяльності дітей (сюжетно-відображувальної, будівельної, рухової тощо);
  • більшість дидактичних матеріалів, іграшок та картинок єполіфункціональними, тобто використовуватися по-різному, залежно від мети діяльності;
  • усі іграшки, незалежно від їхньої класифікаційної приналежності, групуються так, щоб вони відповідали за розмірами одна одній, зростові дітей і стаціонарному предметному оточенню, в якому малята зазвичай граються;
  • розвивальне середовище містить як відомі дитині компоненти, так і нові, незнайомі, які забезпечують її пізнавальний розвиток. Поповнюючи обладнання в куточку, вихователі дотримуються принципу поступового ускладнення, тобто вносять в групу нові іграшки та ігри згідно з вимогами програми та тими знаннями, яких діти набувають на заняттях. Кожну нову іграшку обов'язково обіграють, робити дітям сюрприз;
  • рівень інформативності середовища досягається урізноманітненням тематики (від приготування їжі для ляльки до її лікування тощо);
  • предметно-розвивальне, ігрове середовище у всіх вікових групах є динамічним і мобільним для того, щоб діти вчилися активно ним користуватися, а також щоб забезпечувати їм свободу дій. Усе обладнання постійно поновлюється, видозмінюється і легко переноситися з одного центру в інший.

Основні принципи облаштування розвивального довкілля в ДНЗ:

З метою забезпечення всебічного розвитку дітей у вікових групах ДНЗ створено предметно-розвивальне середовище відповідно до вимог та віку дітей. Для кожного вікового періоду предметно-ігрове середовище особливе.

Облаштування розвивального середовища для дітей раннього віку в дошкільному закладі починатися з роздягальні. Щоб зробити її затишною і привабливою, на шафках малюків, в яких зберігаються їх речі, наклеєні різні тваринки, а зверху на них розміщено саморобки виготовлені з підручного матеріалу вихователями та батьками вихованців, які привертатимуть увагу малюків. На стінах роздягальні розміщено символіку закладу, ілюстрації або картини із зображенням пір року чи панно на різні теми. 

Розвивальний простір групового приміщення передбачає створення спеціальних осередків. Педагогами всіх вікових груп створено такі куточки та центри предметно-розвивального середовища:

- куточок природи і дослідництва – де знаходяться кімнатні рослини, обладнання для догляду за ними, інвентар для роботи у куточку природи, матеріали для ручної праці, дослідно-експериментальної діяльності дітей у природі, ігровий природний матеріал для виконання завдань з теорії розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ)   

- куточка книги - художня дитяча та енциклопедична література, ілюстрацій до казок, альбомні листи для замальовок

- куточка СХД – де наявні папір різної форми, кольору, гуаш, олівці, фломастери, кольорова крейда, штампи, губки, клей, глина, пластилін та інше

- ігрових центрів - іграшки, предмети-замісники, атрибути для сюжетно-рольових ігор: ,,Лікарня”, ,,Магазин”, ,,Перукарня”, ,,Їдальня” та ін.

- осередок розвивальних ігор - конструювання, дидактичні ігри, мозаїки, лото, настільно-друковані ігри, конструктори та інші.

Територія нашого дошкільного закладу також є складовою розвивального простору. Працівники закладу постійно її оновлюють відповідно до пір року та до віку дітей.

На території нашого дошкільного закладу виділено такі тематичні зони:

екологічну зону  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                                 рухову зону

 

ландшафтну зону

      

Отже, довкілля дитини є важливою умовою ефективної підготовки її до майбутнього самостійного життя. Навколишнє середовище ДНЗ №6 ,,Ластівочка” організоване так, аби спонукати дитину до виконання активних дій відповідно до її життєвого ритму, фізичних та психічних можливостей.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *