ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Положення про веб-сайт

 

Затверджено:

 наказом №56 від 13.09.2023р.

 по ДНЗ №6 «Ластівочка»

 

                                                                    Завідувач ДНЗ               Чекаліна Н.І.   

 

Положення про веб-сайт

Дошкільного навчального закладу(ясел-садка) №6 «Ластівочка»

Хустської міської ради, Закарпатської області

І. Загальні положення.

1.1. Дане положення про офіційний веб-сайт дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 6 «Ластівочка» (далі – Положення) визначає мету і завдання, умови функціонування та змістовне інформаційне наповнення (далі–контент) веб-сайту за адресою: http://lastivochka6@gmail.com / (далі – сайт).

1.2. Сайт є власністю дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 6 «Ластівочка» (далі – ДНЗ №6«Ластівочка»). Права на контент сайту нале-жать ДНЗ №6«Ластівочка», окрім випадків, обумовлених в угодах з авторами робіт.

1.3. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством та даним Положенням.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту закладу освіти і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності дошкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Керівник навчального закладу призначає відповідального

за  розміщення інформації та роботу сайту, який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.6. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти.

1.7. Сайт поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації, презентує актуальний результат діяльності дошкільного закладу.

ІІ. Мета та завдання сайту.

2.1. Метою сайту є забезпечення офіційної інформації про ДНЗ № 6 «Ластівочка» в мережі Інтренет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність ДНЗ №6«Ластівочка» , включення ДНЗ в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання сайту:

  • презентація інформації про досягнення педагогічного колективу, вихованців, про особливості закладу освіти, історії її розвитку, про освітні програми та проекти; 
  • ознайомлення учасників освітнього процесу та інших зацікавлених осіб з різними аспектами та напрямами діяльності ДНЗ;
  • формування цілісного позитивного іміджу ДНЗ №6 «Ластівочка»;
  • систематичне інформування учасників освітнього процесу про якість освітньої, методичної, фізкультурно-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи в ДНЗ №6 «Ластівочка»
  • презентація досягнень учасників освітнього процесу ДНЗ №6 «Ластівочка»;
  • створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу ДНЗ №6 «Ластівочка»на основі використання можливостей Інтернет;
  • виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних, проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;
  • стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.

ІІІ. Інформаційний ресурс Сайту

  1. .1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу освіти,  вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:- контактна інформація про навчальний заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);- дані про адміністрацію;- довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до навчального закладу;- електронні версії організаційних документів навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, Статут закладу, локальні документи та положення);- матеріали по організації навчального процесу, режиму дня;- навчально-методичні матеріали педагогічних працівників;- матеріали про діяльність вихованців, та їх участь у  конкурсах, проєктах;- електронні каталоги інформаційних ресурсів закладу;- інформація про події (свята, конференції, конкурси тощо);- матеріали про персоналії (керівники, педагоги, випускники, ділові партнери).

3.4. Заборонено розміщувати на Сайті:- інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;- інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України. 

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів,  може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із Сайту закладу.

  • іV. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1. Адміністрація закладу освіти відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. Інформаційний ресурс сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів ДНЗ №6«Ластівочка»: педагогічних працівників, батьків здобувачів освіти, інших зацікавлених осіб.

4.3. Матеріали сайту носять освітній характер і не суперечать загально-визнаним науковим фактам, етичним нормам і законодавству України.

4.4. Сайт має основні розділи та підрозділи меню, які оформлені в єдиному стилі. У процесі роботи сайту за погодженням керівника допускається збільшення або зменшення кількості розділів, підрозділів та веб-сторінок.

4.5. Кожен розділ, підрозділ та веб-сторінка сайту має власну назву, дизайн, контент, динаміку наповнення відповідно до мети та завдань структурних підрозділів ДНЗ №6 «Ластівочка». У процесі роботи сайту за погодженням керівника допускається внесення змін до назв, дизайну, контенту та динаміки наповнення сайту.

4.6. На сайті не допускається розміщення протиправної інформації, інформації, що не має відношення до діяльності ДНЗ №  №6 «Ластівочка» і освітньої галузі або розпалює міжнаціональну ворожнечу та закликає до насильства.

4.7. Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

 4.8. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на 2  тижні.

V. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація закладу освіти та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” (від 02.07.2010).

5.2. Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців, педагогів на Сайті дошкільного закладу.

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.
 

 

 

 

 


УКРАЇНА

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління освіти, релігій та у справах національностей
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла
- садок) № 6 «Ластівочка»

НАКАЗ

13.09.2023р.                                                                                          м. Хуст                                           № 56  а/г

 

Про затвердження Положення функціонування офіційного веб-сайту ДНЗ № 6 «Ластівочка»

Відповідно до Закону України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно – телекомунікаційних системах», Указів Президента України від 31.07.2000 р. N 928/2000 «Про заходи розвитку Національної складової глобальної інформаційної мережі інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», від 13.01.2011 N 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та з метою забезпечення прозорості діяльності дошкільного навчального закладу та доступу громадськості до інформаційних ресурсів ДНЗ № 6 «Ластівочка»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціонування офіційного веб-сайту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №6 «Ластівочка».     2. Призначити відповідальними за розміщення інформації та роботу сайту дошкільного закладу у глобальній інформаційній мережі Інтернет    завідувача ДНЗ – Чекаліну Н.І.

3. Педагогічному колективу забезпечити змістовність і своєчасність оновлення інформації про діяльність дошкільного закладу на веб-сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет, упродовж навчального року

4. Зміну інформації проводити на Сайті 1 раз у два тижні.
5. Контроль за виконанням цього наказу за лишаю за собою.

 

 

 

 

 

 Завідувач  ДНЗ                   Наталія Чекаліна

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *