ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

сторінка психолога

Психологічна служба в нашому дошкільному закладі покликана:

забезпечити повноцінне управління психічним процесом, метою якого є максимальне сприяння індивідуальному, психічному, особистісному розвитку дітей, що гарантує їм на момент випуску із дошкільного навчального закладу відповідну соціальну зрілість.

 Психолог у своїй діяльності керується:

- Листом МОНУ про основні завдання  психологічної служби на поточний навчальний рік;

- Законом  України "Про освіту"

- Законом  України "Про дошкільну освіту"

- Декларацією прав дитини

- Етичним кодексом психолога

- Конвенцією ООН про права дитини

- Положенням про психологічну службу

- Конституцією України

- Положенням про дошкільний навчальний заклад

Практичний психолог закладу:

 • керується етичним кодексом психолога;
 • дотримується педагогічної етики;
 • будує  діяльність на основі доброзичливості, довіри в тісному співробітництві з усіма учасниками навчального процесу;
 • рівень психпідвищує ологічних знань вихователів, батьків, дітей;

Основні завдання психологічної служби в закладі дошкільної освіти:

Метою роботи психологічної служби в ЗДО є формування психічно здорової особистості.

Пріоритетним завданням практичного психолога в закладі є допомога у спрямуванні діяльності педагогічного колективу для створення умов, які сприятимуть охороні фізичного і психічного здоров’ я дітей та співробітників забезпеченню їхнього емоційного благополуччя та ефективному розвитку здібностей кожної особистості.

Враховуючи основні річні завдання ЗДО на навчальний рік, завдання психологічної служби постають такі:

 •  Проведення адаптації дошкільника в дошкільному навчальному закладі;
 •  вивчення індивідуальних особливостей дітей, доведення одержаної інформації до відома педагогів та батьків;
 • розвиток пізнавальних процесів та здібностей відповідно до вікових можливостей дітей, активізація творчої уяви та зв’язного мовлення;
 • надання психологічної допомоги дітям з проблемами в емоційному розвитку та в розвитку пізнавальних процесів;
 •  психолого-педагогічна робота щодо розвитку творчості дітей;
 •  проведення психолого –педагогічної роботи з дітьми пільгового контингенту;
 •  проведення психолого –педагогічної роботи з дітьми обдарованими;
 •  дослідження тривожності серед дітей старшого дошкільного віку;
 • співробітництво з батьками, педагогами, розширювання психолого-педагогічних знань батьків;
 • дослідження сфери сімейних стосунків, міжособистісних стосунків;
 • визначення мікроклімату в дитячому закладі, відношення педагогів до дітей та взаємовідносини в колективі;
 • вивчення та впровадження Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
 • визначення психологічної готовності до шкільного навчання дітей старших груп
 • ( мотиваційна, розумова, емоційно-вольова та соціальна готовність).

Основні цілі психологічної служби в  закладі  дошкільної освіти:

 • Робота зі створення умов з розвитку та оптимізації емоційного світу дітей та виховання гуманних та естетичних почуттів, моральних якостей засобами художніх творів, театралізацій казок, сюжетно-рольової гри;
 • поглиблення роботи з розвитку адекватної та підвищеної самооцінки дитини;
 • сприяння вільному розкриттю здібностей кожної дитини;
 •  націлювання батьків і дітей на здоровий спосіб життя;
 • здійснювати якісний підхід до виховання у дошкільників працьовитості, позитивного ставлення до праці як необхідної умови становлення громадянської позиції особистості;

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *