ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Перелік освітніх компонентів визначених освітніми програмами

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"  полягає у вироблені оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти. Структуру програми визначають освітні лінії: 

"Особистість дитини";

"Дитина в соціумі";

"Дитина в природному довкіллі";

"Дитина у світі культури";

"Гра дитини";

"Дитина в  сенсорно-пізнавальному просторі";

"Мовлення дитини".

У програмі виокремлюються розділи за віковою періодизацією дітей від 2-х до 6-ти років. Кожна освітня лінія  програми завершується  показниками компетентності дитини.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *