ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Ластівочка”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Звіт про діяльність закладу освіти (річний)

 Аналіз роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №6 Ластівочка” за 2019-2020 навчальний рік.

1.1.Аналіз управлінської, методичної  та організаційно-педагогічної роботи.

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Ластівочка», (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою: 90400, м. Хуст, вул. П. Могили № 11, Закарпатської області. Розташований у пристосованому приміщенні  і рахований на  70  місць, працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», оновленою в 2017р. та програмою художньо-естетичного розвитку дітей  «Радість творчості».

Відомості

Показники

Мова навчання

Українська

Кількість груп усього

4

Ясельні

1

Дошкільні

3

Режим роботи груп:

 

12 годин

4

Кількість вихованців

104

Кількість працівників усього

29

педагогічний персонал

13

обслуговуючий персонал

16

 

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами:

1 завідувач,  1 методист, 9 вихователів, 1 музичний керівник, усього 13 педагогів.  Вакансії відсутні.

Протягом 2020-2021 навчального року в ДНЗ №6 “Ластівочка” функціонували 4 вікові групи:

 • старша група “Пізнайко ” - вихователі Звір Марія Юріївна,  Ковач Лариса Григорівна  та помічник вихователів Ярем Світлана Василівна, списковий склад групи - 29 дітей;
 • середня група “Дзвіночок” - вихователі Будко Лариса Йосипівна, Довганич Наталя Мирославівна та помічник вихователів  Чемердовська Даяна Юріївна списковий склад групи – 30 дітей;
 • молодша група «Сонечко» - вихователі групи Кадар Оксана Іванівна, Панця Марія Михайлівна та помічник вихователів Продан Олена Іванівна, списковий склад групи –23  дітей.
 •  ясельна група «Ромашка»- вихователі Вака Наталія Василівна, Штефанюк Ганна Іванівна та помічник вихователів Продан Мирослава Іванівна, списковий склад – групи -22 дітей;

Минулого навчального року дошкільний навчальний заклад №6 “Ластівочка” діяв відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», Базового компонента дошкільної освіти України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», Закону України «Про цивільний захист», Указів Президента України, рішень Уряду України, наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти Закарпатської  ОДА, «Конвенцією про права дитини», оновленої Програми розвитку дитини «Українське дошкілля», Парціальної програми художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи на 2020-2021н.р. Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ №6 «Ластівочка» в минулому навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну дошкільної освіти.

Організація навчально-виховної діяльності ДНЗ «Ластівочка» в 2020-2021 навчальному році здійснюється відповідно до Листа МОН «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році»  від  30.06.2020р. № 1/9-411 та Інструктивно-методичних  рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році» та Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності.

У 2020-2021 н. р. методична робота в закладі планувалася та проводилася відповідно до наступних пріоритетних напрямків:

1. Патріотичне виховання.

2. Мовленнєвий розвиток.

3.Екологічне виховання

4.Фізкультурно-оздоровчий розвиток

Основними завданнями роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік були:

1.Удосконалення роботи по формуванню комунікативно-мовленневої компетенції засобами сучасних інноваційних методів навчання.

2. Спрямована робота колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.

3. Формування у дітей екологічного мислення, екологічної культури та етики.

4.  Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти  в умовах освітньої реформи “Нова українська школа”.

5. Удосконалення співпраці педагогів з родинами вихованців через різні, зокрема нетрадиційні форми роботи.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять, майстер-класи) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені в річному плані в розділі ІV. Методична робота.

Зміст методичної роботи в дошкільному закладі у 2020-2021н.р. був спрямований на створення відповідних умов для роботи за новою редакцію Базового компоненту дошкільної освіти та опрацювання чинних програм і навчально-методичного забезпечення, через які реалізувався БК.

Методична робота у ДНЗ передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Основною складовою частиною підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації педагогів є курси педагогічних працівників. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2020-2021 н. р. згідно перспективного плану атестації курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшли  педагоги: вихователь –Довганич Н.М. – присвоєно категорію «спеціаліст ІІ категорії», вихователь – Панця М.М. - підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист» та позачергово атестувалась на присвоєння педагогічного звання «вихователь -методист»  – Ковач Л.Й.

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу, він відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу. Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітнього процесу сприяє активна участь педагогів в методичній роботі міста. Педагоги закладу систематично відвідували методичні обʼєднання, що відбувалися у дошкільних закладах м. Хуст з наступним обговоренням на нарадах при завідувачеві особистих вражень та отриманих рекомендацій.   

Педагогічний колектив ДНЗ – активний учасник методичних об’єднань, конкурсів, різних миропиємств.

            У ДНЗ  протягом року було проведено чимало цікавих заходів з дітьми та їхніми батьками, зокрема: День відкритих дверей, Тиждень безпеки, День родини.

З розділу річного плану « Колективний перегляд педагогічного процесу» вихователями проведено відкриті інтегровані заняття:

- «Інтегроване заняття з екологічного виховання та художньої літератури з використанням мнемотехніки»  –Ковач Л.Г. з дітьми старшого дошкільного віку;

- «Казкова фізкультура» - Довганич Н.М. з дітьми середнього дошкільного віку ;

-  «Бережемо ніжки» з ОБЖД -Панця М.М. з дітьми молодшого дошкільного віку;

- «В гостях у кицьки»(сенсорний розвиток) – Вака Н.В. ясельний дошкільний вік.

Корисними для підвищення майстерності педагогів були відкриті перегляди занять, під час яких спостерігалися професійність, індивідуальність, інноваційність використаних методик, методів та прийомів. Високу оцінку колег одержали вихователь Звір М.Ю. та музичний вихователь Мішук О.Й., які у січні 2021р. провели колективний перегляд зимової розваги під музичний супровід з дітьми старшої групи “Зимова казка”.

Усі педагоги закладу — активні учасники внутрішньої методичної роботи, спрямованої на вирішення поставлених річних завдань.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, застосування та впровадження в роботі інноваційних технологій, створення сприятливого розвивального середовища для всебічного розвитку дошкільників та готовності старших вихованців до школи відповідно вимог НУШ.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

 Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань. 95% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу.

На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

1. “Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2020 – 2021 навчальний рік” (протокол №1).

2. “Формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку” (протокол №2).

3. “Формування культури здорового способу життя дитини дошкільного віку як один із основних напрямків реалізації Базового компоненту дошкільної освіти ” (протокол №3).

4. Про результативність освітньої роботи з дошкільниками (протокол №4).

Активну участь в засіданнях педагогічної ради брали вихователі: Будко Л.Й., Панця М.М., Штефанюк Г.І., Кадар О.І. “За круглим столом” педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Відповідно до пріоритетних напрямів роботи закладу на 2020-2021н.р. педагоги покращували рівень своєї професійної майстерності. Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні заходи для педагогів за темами:

 • консультації:
 • у вересні 2020р. проведено консультацію та надано методичні рекомендації вихователем-методистом Кляп В.М. та практичним психологом “Вимоги до планування освітньо-виховного процесу в ДНЗ”, “Як полегшити адаптацію дитини в перші дні відвідування дошкільного навчального закладу”.
 • у жовтні 2020р. вихователем Панця М.М.  проведено консультацію “Пошуково-дослідницька робота з дітьми дошкільного віку ”
 • у листопаді 2020р. вихователем-методистом проведено дидактичне тестування педагогів щодо рівня сформованості професійної компетенції з екологічного виховання дошкільників;
 • у грудні 2020р. вихователем Довганич Н.М. проведена консультація з фізичного виховання за методикою М.М. Єфременко
 • у січні 2021р. консультацію у формі презентації «Особливості проведення зимових прогулянок» провела Будко Л.Й.
 • у лютому 2021р. «Дитячий малюнок: навчитися розуміти та цінувати» надала методичні рекомендації  практичний психолог.

     Проявляючи свою творчість, фантазію, уміння та навички педагоги закладу приймали активну участь у таких формах методичної роботи:

 • семінари та семінари-практикуми:

У жовтні 2020р. для ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями у роботі з лепбуком вихователем-методистом було проведено теоретично-практичний семінар “Використання лепбука як інноваційного способу органіхзації навчальної дошкільників”.

У листопаді 2020р. вихователем Звір М.Ю. організовано педагогічний тренінг «Екологічне виховання дошкільників».

У січні 2021р. практичним психологом проведено теоретично-практичний семінар «Професійне вигорання  педагога» . Всі педагоги із задоволенням прийняли участь та проявили свою творчість, фантазію та уміння.

У лютому 2020р. вихователем Ковач Л.Г. проведено педагогічний семінар- тренінг “Використання LEGO – як засобу здоров`язбережувальної компетенції ”.

Під час якого педагоги проявили свої вміння та творчість у застосуванні конструктора LEGO для розвитку здоров`язбережувальної компетенції у дошкільників. Вихователем Ковач Л.Г. було запропоновано цікаві, нетрадиційні підходи застосування у роботі з дошкільниками конструктора LEGO.

У березні 2021р. вихователем Будко Л.Й. проведено майстер-клас “Виготовлення квітів з гофрованого паперу. ” Під час даного майстер-класу  Лариса Йосипівна запропонувала педагогам прикрасити звичайну коробочку різними квітками з даного матеріалу . Всі педагоги із задоволенням прийняли участь та проявили свою творчість, фантазію та уміння.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва музичним вихователем Мішук О.Й. Так, на гарному рівні Мішук О.Й. проведені свята та розваги в ДНЗ:

•   Дозвілля “Щедра Осінь чарівниця!” (дошкільні групи);

•   День святого Миколая  “Через поле, через гай іде до діток Миколай”;

•   Свято “Ялинонька чудова в гостях у малят” (дошкільні групи);

•   Розвага “Щедрівочки співаємо – щастя в домі всім бажаємо” (старша група);

Також для підвищення свого професійного рівня педагогами закладу проводилися

 • педагогічні читання на тему “Особливості дошкільної освіти у різних країнах світу ”. Так педагогічні читання провели:

- у жовтні 2020р. вихователь Довганич Н.М. ознайомила педагогів закладу із  сучасними підходами до організації дошкільного виховання у Німеччині;

- у лютому 2021р. вихователь Юречко Б.М.  ознайомила педагогів закладу із  сучасними підходами до організації дошкільного виховання у Данії;

- у квітні 2021р. вихователь Панця М.М. ознайомила педагогів закладу із  сучасними підходами до організації дошкільного виховання у Японії.

Проведено порівняння із містом, методами, засобами,  принципами нашого дошкільного виховання з іншими країнами, відмічено переваги та мінуси.

Вже традицією, з року в рік, у нашому закладі стало організація постійно діючої виставки “Галерея творчості” та оформлення тематичних виставок робіт дітей з покидькового та природнього матеріалу. Так, з  метою розвитку творчих здібностей, нахилів та інтересів, розвитку сенсорних відчуттів, вироблення трудових умінь у дітей старшого та середнього дошкільного віку протягом року були оформлені тематичні виставки: з жовтня по листопад 2020р. “Осінній ярмарок”  (вироби  з природного матеріалу) та  з грудня 2020р. по січень 2021р. “Зимові фантазії” (виставка  новорічно-різдвяних композицій дітей). На виставки були представлені композиції, виготовлені дітьми старшої групи “Пізнайко” (вихователі Звір М.Ю., Ковач Л.Г..), середньої групи “Дзвіночок” (вихователі Будко Л.Й. та Довганич Н.М.)., молодшої групи “Сонечко ” (вихователі Панця М.М., Кадар О.І.). Представлені поробки та композиції виготовлені з природнього матеріалу: листя, мох, шкарлупа грецьких горіхів, каштани, шишки і гілочки хвойних дерев; покидькового матеріалу: пластикових пляшок, одноразових пластикових тарілок, різнокольорових ниток, сірників, коробок для сірників та соку, футлярів від кіндер-сюрпризів;  крупи, пшона, гороху, паперу, поролону тощо. Активну участь у виготовленні поробок та композицій взяли батьки вихованців вказаних вікових груп.

Роботи, представлені на виставку, вражали майстерністю виконання. Вихователями закладу до кожної композиції додавався підпис з зазначенням назви композиції поетичним словом та імен і прізвищ дітей, що виконували елементи для створення композиції.

Відповідно до річного плану роботи закладу на протязі навчального року за участю дітей проводилися тематичні тижневики та місячники, які тісно пов’язані з методичними заходами, пам’ятними датами та проходили на належному рівні за участю всіх працівників закладу, вихованців та їх батьків. На передодні проведення педагогами складалися плани заходів, враховуючи вік дітей та вимоги програми. В закладі були проведені

 • тижневики та місячники:   

- з 21.09.2020р. по 26.09.2020р. з метою формування уявлення у дітей про дитячий садок, професії в дитячому садку, розвиток навички організованої поведінки в ДНЗ та відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля було проведено Тематичний тижневик присвячений “Дню дошкілля”;

- з 19.10.2020р. по 23.10.2020р. з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення в дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій було організовано та проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності населення;

- з 09.11.2020р. по 13.11.2020р. із метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму проведено Тиждень безпеки дорожнього руху «Руху правила єдині – поважати їх повинні»;

- з 23.11.2020р. по 27.11.2020р. із метою формування в дітей загальнолюдських, моральних цінностей, за для пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників навчально-виховного процесу було проведено Тематичний тиждень толерантності;

- з 18.01.2021р. по 22.01.2021р. із метою вироблення звички до здорового способу життя у вихованців закладу було проведено “Тиждень здоров’я”;

- з 25.01.2021р. по 30.01.2021р. в дошкільному закладі проведено Тиждень знань пожежної безпеки “Вогонь-друг, вогонь-ворог”;

- з 08.02.2021р. по 12.02. 2021р. у закладі з метою ознайомлення дітей із базовими знаннями про свої права, уміння використовувати їх на практиці та, за потреби, захищати проведено тематичний Тиждень правових знань “Знай свої права, дитино!”.

Також протягом навчального року у закладі проводились конкурси:

- у вересні 2020р. - конкурс “Кращий батьківський куточок”;

- протягом грудня 2020р. та січня 2021р. - конкурс “Куточок природи на підвіконні власними руками”;

- у лютому 2021р. було оформлено виставку-огляд нестандартного  спортивного обладнання.

Важливе   місце  в  системі  методичної  роботи з  педагогами  посідали методичні години, які проводилися щоп’ятниці та розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру, своєчасно вирішувалися питання, що виникали у процесі роботи та надавалася методична допомога педагогам за потреби.

Вихователем-методистом відповідно до річного плану роботи закладу на 2020-2021н.р. проводилась індивідуальна робота з педагогами: проведення співбесіди-консультації з педагогами закладу щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення; надання індивідуальних консультацій щодо складання планів індивідуальної роботи-самоосвіти; щодо застосування у роботі ІКТ.

Протягом навчального року вихователем-методистом надано методичні рекомендацій для вихователів:

- “Адаптація дітей раннього та молодшого віку до умов ДНЗ”;

- “Спілкування педагогів з агресивно налаштованими батьками”;

- “Організація загартування дошкільників влітку”

Протягом навчального року систематично здійснювалось поповнення методичного кабінету наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнювалися  відповідно до завдань, які реалізовувалися колективом дошкільного закладу протягом  2020-2021н.р. Для удосконалення та розвитку професійної майстерності педагогів було здійснено передплату фахових періодичних видань для бібліотеки методичного кабінету: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Вихователем-методистом та педагогами закладу поповнено новими матеріалами тематичні папки: “Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського”; “Мовленнєвий розвиток дошкільників за допомогою інноваційних технологій”; “Логіко-математичний розвиток”; “ОБЖД”; “Національно-патріотичне виховання дошкільників”.

 Широко використовується в роботі закладу придбаний мультимедійний пристрій навчальному році, що дало можливість активізувати методичну роботу з кадрами з впровадження ІКТ, використовувати інноваційні  технології в освітньому процесі.

В закладі дошкільної освіти функціонує офіційний сайт. Розділи сайту висвітлюють основні аспекти роботи закладу та постійно оновлюються.

Упродовж навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:

 • використання електронної пошти, програми вайбер тощо;
 • ведення ділової документації.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій тощо);
 • робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

В 2021-2022 навчальному році буде продовжуватися навчання з оволодіння педагогами закладу навичками роботи з програмами Microsoft Word, Power Point та інших формах методичної роботи.

В роботі ДНЗ з питань інформатизації є такі недоліки:

 • недостатня ІКТ-компетентність деяких педагогів;
 • недостатня оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою;

На новий навчальний рік визначені такі завдання ДНЗ щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

 • подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;
 • організація проведення майстер-класів для педагогів ДНЗ з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;
 • розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;
 • оновлення і поповнення дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ДНЗ.

Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є:

- використання та впровадження інтерактивних форм методичної роботи;

- впровадження освітніх технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- використання інформаційно-комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

Продовж року вихователі продовжували роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, подбали про те, щоб воно було доцільним, зручним та інформативним, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

Вихователі всіх вікових груп (за рахунок коштів батьків) поповнили кількість іграшок, розвивальних ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань програми «Українське дошкілля», запланованих тематичних циклів. Оформлення ДНЗ відповідає сучасним вимогам, приміщення використовуються раціонально, освітлення достатньо, температурний режим у нормі. Групи та кабінети виглядають охайно, затишно, естетично оформлені. Вихователями створені всі необхідні зони, які відповідають віку дітей: куточок книги, самостійної художньої діяльності, настільно-друкованих ігор, розвиваючих ігор та театралізованих, сюжетно-рольових, конструктивно - будівельних.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду педагогів закладу, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

На жаль, у зв’язку з пандемією корона вірусу СOVID-19 та запровадженням карантину в реалізацію Річного плану роботи закладу довелося вносити корективи. З 06 березня 2021р. ВООЗ оголосила пандемію корона вірусу і МОН України було запроваджено карантин на території всієї України.                 

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ “Ластівочка” за 2020-2021 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.   

З метою  підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку у наступному 2021-2022 н.р.  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

- забезпечення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- продовжувати виховувати та навчати дітей відповідно до вікової періодизації;

-  забезпечення наступності в реалізації завдань навчання та виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах реформування НУШ.  

1.2 Аналіз результатів освітнього процесу

Для реалізації завдань річного плану на 2020-2021н.р. в закладі проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог програми «Українське дошкілля». Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість та підготовки старших дошкільників до навчання у школі відповідно вимог НУШ.

Згідно з річним планом роботи у закладі проводилося вивчення стану організації життєдіяльності дітей за допомогою комплексного, тематичного та оперативно-вибіркового вивчення.

Відповідно до обраних напрямків роботи та встановлених завдань у річному плані, протягом року у закладі проводилося тематичне вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Результати висвітлювались у довідках, таблицях, картах та були донесені до відома педагогів на нараді при завідувачеві, методичній годині та педагогічних радах. Так протягом року були проведені

 • тематичні вивчення:
 • у вересні 2020р. проведено тематичне вивчення готовності груп до нового навчального року. Під час даного вивчення було проаналізовано рівень підготовленості груп до проведення навчально-виховного процесу та виявлено недоліки, які були виправлені педагогами у встановлені терміни;
 • у грудні 2020р. – було проведено вивчення стану роботи ДНЗ №6 «Ластівочка»

 з екологічного виховання;

 • у березні 2021р. –  проведено тематичне вивчення стану освітньо-виховної роботи дітей молодшого дошкільного віку (до наради при завідувачеві);

У січні 2021р., відповідно до річного плану роботи, було проведено комплексне вивчення готовності старших дошкільників до навчання в школі за І семестр.

Рівень засвоєння дітьми старшого дошкільного віку групи “Пізнайко” програмових вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Українське дошкілля» за І семестр 2020-2021 навчального року.

 

№з/п

Освітня лінія

Рівень засвоєння знань, %

високий

достатній

середній

низький

1.

“Мовлення дитини”

11

32

50

7

2.

“Особистість дитини”

13

39

40

8

3.

“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

30

24

31

15

4.

“Дитина у соціумі”

26

21

29

24

5.

“Дитина у світі культури”

10

29

47

14

6.

“Гра дитини”

12

35

53

 

7.

“Дитина в природному довкіллі”

10

33

51

6

Рівень засвоєння освітніх ліній

16

30

43

11

Отже, високий рівень знань в 16% дітей, достатній у –30% , середній - 43% , низький - 11%.

Діаграма рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку групи “Пізнайко ” за БКДО за І семестр 2020-2021н.р.

З даної діаграми видно, що за першу половину навчального року у дітей старшої групи “ Пізнайко ” переважає середній рівень засвоєння знань.

У зв’язку з пандемією коронавірусу СOVID-19 та запровадженням карантину з 12 березня 2020 р. заплановане комплексне вивчення на травень 2020р. не було проведено та не було виявлено рівень готовності старших дошкільників до навчання у школі.

Для виявлення стану роботи працівників, попередження виникнення недоліків у виконанні виробничих обов’язків та доборі найраціональніших методів, форм та прийомів роботи у закладі проводилося оперативне вивчення.

У вересні 2020р. було проведено оперативне вивчення дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці.

У жовтні 2020р. та січні 2021р. було проведено оперативне вивчення аналізу змісту та якості календарного планування.

У листопаді та грудні 2020р. проведено оперативне вивчення проведення свят і розваг з дітьми.

1раз на квартал до наради при завідуючій було проведено оперативне вивчення:

- стану виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого та раннього дошкільного віку;

- аналіз харчування дітей;

- аналіз захворюваності;

 - наліз роботи педагогів щодо оновлення предметно-ігрового середовища в групах.

Адміністрацією закладу систематично проводиться аналіз організації та проведення ранкової гімнастики, гімнастики на пробудження, фізкультхвилинок, фізкультпауз під час організації освітньої діяльності; готовність педагогів до роботи; аналіз змісту та якості календарного планування; аналіз організації та проведення занять. Результати записані у діловому щоденнику аналізу освітньо-виховного процесу вихователя-методиста та надано рекомендації, щодо покращення роботи.

Результати методичної роботи узагальнювалися на педрадах вихователем-методистом у формі довідок та надавались рекомендації щодо усунення недоліків та покращення рівня навчально-виховного процесу з дошкільниками.

1.3. Аналіз результатів взаємодії з сім’єю та громадськістю.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільного навчального закладу з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин та із загально-освітньою школою І-ІІІ ст. №6.

Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп та медичною сестрою дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних, усних і письмових телефонних консультацій, бесід, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Вся робота з батьками вихованців упродовж 2020-2021 навчального року, проводилась у відповідності до Річного плану роботи в розділах: “Взаємодія дошкільного закладу з сім'єю”; “Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями, робота в мікрорайоні”.

Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків; групові збори; бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих робіт; анкетування батьків.

До тематики батьківських зборів було включено питання «Екологічна компетентність дошкільника», «Виховуємо фізично здорового дошкільника».

Проведено консультації практичним психологом Чекаліна Н.І.:

- «Вперше до дитсадка»;

- «Перші дні дитини в школі»

Надано консультацію вихователем-методистом для батьків вихованців старшої групи “Пізнайко ”: «Про тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи».

З метою просвітницької роботи для батьків поповнювалися та відновлювались інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів: “Готуємо майбутнього першокласника”, «Десять «золотих правил» для виховання щасливих дітей», “Дорогою до дитсадка” тощо.

 Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму в осінній, зимовий, весняний та літній періоди.

З 12 березня 2020 ВООЗ оголосила пандемію корона вірусу і МОН України було запроваджено карантин на території всієї країни. Але педагоги нашого закладу продовжували проводити співпрацю з батьками через надання консультацій та порад батькам у створених групах через viber. Таким чином вихователями було надано такі консультації-поради:

- “Батьки приклад для дітей”;

- “Дотримання режиму дня вдома”;

- “Безпека дітей в лісі”;

- “Корисні поради батькам щодо загартування дітей”;

- “Як підготувати дитину до школи вдома” та інші.

Також вихователі підтримували індивідуальний зв’язок з батьками та надавали рекомендації за потреби.

Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази. Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи.

Наступність ДНЗ та початкової школи.

Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі школою №6. Додатком до Річного плану роботи є План роботи дошкільного навчального закладу №6 «Ластівочка» та загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №6, що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємовідвідування педагогами уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в умовах нової української  школи  були заплановані та проводились наступні заходи:

- екскурсія для дітей старшої групи до школи з метою ознайомлення дітей з приміщенням, навчальними класами школи та порівняння їх з дитячим садочком;

- засідання «круглого столу»: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

- консультації для вихователів старшої групи: «Дитячий садок та НУШ: що об’єднує ці два заклади освіти»;

- методичний міст: «Дитячий садок та Нова українська школа: як прокласти місток».

Результативність роботи педагогічного колективу простежується через успішність та готовність до шкільного навчання випускників ДНЗ. Кінцевою метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до школи, бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

Для батьків та старших дошкільників у роздягальні педагогами  старших  груп  виготовлені та розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника» з рубриками:

- Що таке «готовність до школи»?

- Особиста готовність до школи

- Інтелектуальна готовність дитини до школи

- Вольова готовність дитини до школи

- Режим майбутнього школяра

- Як відповідати на дитячі запитання

До уваги батьків вихователями закладу підготовлений Педагогічний порадник: «Як допомогти дитині успішно вчитись в школі», педагогами  старшої групи “Ромашка” проведено бесіду з батьками дітей старшого дошкільного віку «Чому важко першокласнику?».

Суттєвим недоліком у даній роботі є:

- недостатня обізнаність батьків в оновленні освітніх стандартів в Україні.

Враховуючи встановлені недоліки, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2021- 2022 н. р. є:

• проводити серед батьків роз’яснювальну роботу щодо запровадження інноваційних підходів щодо гармонійного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства та стандартів нової української школи.

1.4. Аналіз результатів медико - профілактичних заходів.

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів передбачений розділом IX «План роботи медичних працівників» Річного плану роботи. План роботи медичної служби на 2020-2021 н. р. складений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось  медичною сестрою

Хомою С.В. План роботи медичного працівника включав розділи:

•     організаційна робота;

•     лікувально-профілактична робота;

•     протиепідемічна робота;

•     санітарно-гігієнічна робота;

•     робота з диспансерною групою дітей.

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

Обов’язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами Центральної та дитячої поліклініки за розпорядженням головного лікаря Хустської дитячої поліклініки.

          У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу».

Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ  - щоквартально, в групах раннього віку  - щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування.

 Особиста гігієна персоналу не порушувалась. Медичною сестрою здійснювався медичний контроль за перебігом періоду адаптації. Своєчасно інформувала батьків і педагогічний персонал про проведення  лікувально-профілактичних заходів, профілактичних щеплень та обов’язкових медичних оглядів.

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.

Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі спрямована на:

•  Проведення поглиблених оглядів дітей: від 1 до 3 років; від 3 до 7 років. (1 раз на квартал)

•   Проведення антропометричних вимірювань дітей.  (1 раз на квартал)

• Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами (дерматологом, ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом). (1 раз на рік)

•  Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення   ізоляції   їх   у   групі   до   приходу   батьків.   (за необхідністю)

•  Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. (1 раз на рік)

•  Проведення    диспансеризації    дітей,    які    мали    хронічні захворювання. (постійно)

• Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів. (постійно)

•    Участь у складанні перспективного і щоденного меню. (щоденно)

•   Перевірка якості  приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. (щоденно)

•   Підрахунок калорійності. (постійно)

•   Контроль за закладкою продуктів. (постійно)

•  Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються.             (постійно)

•  Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу.   (постійно)

•   Своєчасний патронаж дітей, які захворіли, на дому.   (2 рази на рік)

•   Медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку   рухів   і   гігієнічними   умовами   проведення   всього навчально-виховного процесу.   (постійно)

•   Своєчасне проведення диспансеризації шестирічних.   (постійно)

• Контроль  за забезпеченістю  аптеки  необхідними  ліками та медичними інструментами.   (постійно)

•  Розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на весняно-літній період. (постійно)

Зміст протиепідемічної роботи направлено на:

• Контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним  режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів, (постійно)

•   Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. (двічі на рік)

•   Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з іншими респіраторними захворюваннями. (постійно)

•   Контроль по групах за прийманням дітей вранці. (постійно)

• Суворий   контроль   за   строками   проходження   персоналом медогляду. (постійно)

•   На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. (постійно)

• Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму. (постійно)

• Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли   кишкові   інфекції.   Приймання  дитини   тільки   за наявності в неї документації із СЕС та довідки про проведення лікування. (постійно).

Робота з дітьми велась за затвердженим планом фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з урахуванням стану здоров’я та фізичного навантаження кожної дитини.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, регулярно проводяться заміри антропометричних даних за віком дітей, підтримується інтерес дітей до власного здоров’я. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

            Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, виробничих нарадах аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і сонцем, використання фітотерапії, вживання вітамінів «Ревіт», часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до

 • Плану роботи на оздоровчий період, який  обговорюється та схвалюється педагогічною радою в травні місяці.

План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:

 • Оздоровчі завдання:

- Створення  умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій.

- Дотримання розпорядку дня, враховання чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.

- Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
безпеки та захисту життя дітей:

- Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої  рухливими,
спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.

- Проведення  загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

- Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

 • Освітні завдання:

- Спрямування освітньо-виховної  роботи в літній період на інтеграцію різних
видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними Програмами.

- Розвиток  пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову,  дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками, засоби художньої літератури.

- Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

- Планування життєдіяльності дітей здійснювати за освітніми лініями на основі програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, на нарадах при завідувачеві, фіксувались  в наказах по дошкільному закладі.

 • Організація харчування дітей

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:

 • відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;
 • прийому продовольчої продукції гарантованої якості;
 • збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;
 •  дотриманню технології приготування їжі;
 • складанню перспективного меню;
 • організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

Відповідальними особами вчасно подаються заявки-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини, в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування . Вартість харчування однієї дитини щорічно змінюється відповідно до зміни ринкової ціни на продукти харчування і наразі  вона складає 27  гривень за 1діто-день (у 2020р.), з яких батьківська плата складає 21,60 грн. (70% від вартості харчування на день).

Заклад відвідують діти пільгових категорій (з багатодітних родин, які мають статус дитини позбавленої батьківського піклування, молозабезпечених сімей, вимушених переселенців із зони АТО, діти учасників бойових дій,)для яких встановлено 50 відсоткову знижку оплати за харчування дітей у ДНЗ. Таких дітей налічується 12 від загального спискового складу.

Фінансування видатків на харчування дітей пільгового контингенту здійснюється за рахунок бюджетних коштів своєчасно.

Комісією з бракеражу продуктів харчування не зафіксовано випадків завозу продуктів без супроводжуючих документів та сумнівної якості.

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування, дотримання вартості харчування на одну дитину і своєчасно надається інформація в управління освіти, релігій та справах національностей за зразком встановленої форми.

Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, шеф-кухарем із залученням старшої медичної сестри.

Складання меню-розкладу здійснюється старшою медичною сестрою, шеф-кухарем на підставі двотижневого меню та вчасно підписується керівником закладу. Працівники, які займаються з організацією харчування дітей, вчасно проходять обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом, встановлено електроводонагрівач поточної дії.

Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227).

Завідувачем  Чекаліною Н.І. та медсестрою Хомою С.В. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство  тощо.      

Педагоги прищеплюють дітям дошкільного закладу культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовуються чергування дітей по їдальні. Діти чергують попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

Завідувачем та медичною сестрою закладу здійснюється періодичне спостереження та аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, прийому їжі, роздягання та одягання дітей . Питання організації харчування дітей в ДНЗ включаються в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядаються на  виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлюються в інформаційних батьківських куточках.

1.5. Аналіз результатів  роботи психологічної служби

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Чекаліної Н.І.

Основними завданнями роботи практичного психолога в навчальному закладі в 2020-2021 навчальному році були:

1. Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі гуманних взаємовідносин вихователів, вихованців, батьків  шляхом психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

2. Проведення роботи з молодими спеціалістами щодо підвищення власної психологічної культури, розвитку професійної особистості і формування  психологічної компетентності.

3. Профілактика явищ жорстокості та насильства  в сім'ї, правове виховання учасників освітньо-виховного процесу.

4. Здійснення психологічного супроводу особистості  дитини.

             Відповідно до основних завдань  на 2020-2021 навчальний рік, практичним психологом  Чекаліною Н.І. була проведена робота по реалізації  складових річного плану з питань  психологічного супроводу  батьків, дітей, педагогів. Успішність вирішення поставлених задач спиралась на нормативно-правову базу, участь у методичних нарадах, робочих нарадах,  методичних семінарах, семінарах-практикумах, опрацювання літератури, відвідування корекційно- розвивальних, розвивальних занять з дітьми в рамках проведення «Майстер класу» серед практичних психологів міста, відвідування консультацій у методиста психологічної служби міського методичного кабінету.  З вересня по листопад  2020 року в групі дітей раннього віку «Сонечко» була проведена робота з батьками дітей з питань адаптації до умов перебування у ДНЗ. На групових консультаціях були обговорені проблеми: «Психолого-педагогічні параметри визначення готовності дітей до вступу в ДНЗ», «Взаємодія дитини раннього віку   з дорослими і однолітками в період адаптації», «Як ви виховуєте своїх дітей? Покарання. Похвала. Заборони», « Як правильно розвивати дитину раннього віку» - це у свою чергу дозволило підвищити рівень психолого- педагогічних знань батьків про особливості звикання малюка до нових умов перебування, а також сприяло встановленню контакту з педагогами групи, концентрації уваги на основних проблемах кожної  дитини і пошуку спільних  шляхів вирішення завдань  виховання, розвитку і навчання дитини раннього віку.

Прийом дітей до групи «Сонечко» відбувався поступово і дані адаптації фіксувалися у протоколах спостережень: під час приходу в групу, в групі, під час прогулянки. Отримані  результати дозволили  точно констатувати проблеми  дітей і вжити заходів щодо їх усунення.

             З педагогами групи були проведені консультації на тему: « Психологічні аспекти адаптації дітей раннього віку до ДНЗ», «Використання ігор, спрямованих на знайомство дітей один з одним та вихователем» та інші.

             Консультаційно-просвітницька робота з батьками і педагогами, проведення занять з малюками, сприяли тому, що всі діти успішно адаптувалися до нових умов перебування.

            Психологічний супровід дітей четвертого року життя здійснювався через контроль  питань  адаптації  до ДНЗ, а саме: спостереження за дітьми в різних режимних моментах, співбесіди з батьками і педагогами групи з метою визначення особливостей поведінки, звичок, уподобань малюків, проведення індивідуальних консультацій  на тему: «Особливості перебігу процесу адаптації дитини в ДНЗ», «Роль учасників освітньо - виховного процесу в організації адаптаційного періоду дитини в ДНЗ», «Криза трьох років», «Профілактика дитячої нервовості», «Розвиток психічних процесів у дітей четвертого року життя», «Розвиток емоційного світу дітей в колективі однолітків» і ін..

            Ефективною була співпраця практичного психолога Чекаліної Н.І. з педагогом  групи «            Сонечко»  Панця М.М. та Кадар О.І. щодо роботи з малюками в період звикання до умов дитячого садка, налагодження продуктивної роботи з батьками, попередження конфліктів з педагогами.

             Не залишились поза увагою і діти  п’ятирічного віку. Протягом року з ними проводилися корекційно - розвивальні заняття. З батьками і вихователями груп проводились індивідуальні консультації  щодо методів психологічної допомоги дітям у подоланні страхів, сором’язливості, дратівливості, упертості.

            Велику увагу було приділено здійсненню психологічного супроводу навчально-виховного процесу дітей 6-го року життя. Протягом року неодноразово відбувалися індивідуальні та групові консультації з батьками дітей на тему:  «Розвиток емоційно-вольової поведінки», «Підготовка дітей до навчання у школі», «Інтелектуальний розвиток дитини і навчання у школі», «Розвиток уваги. Проблеми у поведінці дитини на передодні вступу до школи», «Формування конструктивної поведінки дитини вдома, або як знайти друзів» і ін.

            Змістовну інформацію щодо вікових особливостей дошкільнят батьки отримали на загальних батьківських зборах на тему «Підготовка дитини до навчання у школі».

            Протягом року проводився моніторинг функціональної  готовності  дітей до навчання в школі. Батькам та вихователям груп надавались  індивідуальні консультації  щодо результатів діагностичних вивчень та шляхів подальшого розвитку інтелектуальної сфери дітей.

             Впродовж навчального року були проведені спільні консультації для педагогів і батьків  групи, надані рекомендації, знайдені спільні шляхи вирішення проблем розвитку пізнавальної сфери  дітей- логопатів.

            Підвищення рівня власної самоосвіти відбувалось за рахунок опрацювання літератури, відвідання занять у практичних психологів ДНЗ міста.

            Пріоритетними завданнями роботи практичного психолога на 2021-2022 навчальний рік є:

1.Сприяти ефективному перебігу навчально-виховного процесу в ДНЗ, створенню оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та успішної  самореалізації педагогів, та вихованців.

2. Продовжувати роботу щодо здійснення системного підходу у питаннях  забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку і початкової ланки школи.

3. Продовжувати проводити роботу з питань вчасного виявлення дітей «групи ризику», «з особливими освітніми потребами» і забезпечення їх психолого-педагогічною підтримкою.

4. Сприяти розкриттю творчого потенціалу молодих спеціалістів ДНЗ і створенню оптимальних умов для адаптації їх на робочому місті.

           1.6. Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

            Матеріальна база дошкільного навчального закладу  у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

            Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

            Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась .       Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні коштів. Завдяки батькам здійснили підписку періодичних видань на заклад, закупили методичний матеріал для підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників, канцтовари, посуду на харчоблок, матеріали на електро-господарство та сантехніку, також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби.

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу.

Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ДНЗ у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище. Але ми знаходимо компроміс і своїми силами  та за допомогою громадськості намагаємось утримувати матеріальну базу закладу в задовільному стані.

Маючи задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою      пріоритетні завдання у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення :

 • збереження, відновлення майна ДНЗ, предметно-ігрового середовища;
 • облаштування ігрових майданчиків та естетичне впорядкування території дошкільного закладу;
 • створення бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці працівників дошкільного закладу;
 • удосконалювати види діяльності дітей, їхній  побут, педагогічний процес;
 • належне забезпечення фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази;

            Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *